• Imprimeix

Sostenibilitat ambiental i dret a l'aigua

Abocador a Bolívia. Font: ACCD

Abocador a Bolívia. Font: ACCD

Segons el programa de Nacions Unides per al desenvolupament (PNUD), si tots els països consumissin el mateix que alguns països del nord, necessitaríem fins a nou planetes per absorbir la pol·lució generada. Per evitar aquesta situació cal treballar a favor de la sostenibilitat ambiental i per un desenvolupament sostenible. El Pla director aposta per la sostenibilitat ambiental orientada a la reducció de la pobresa mitjançant la construcció de capacitats.

Total de recursos destinats el 2010: 1.295.282,80 euros (3,91% del total de desenvolupament)

La sostenibilitat ambiental al món*

Per assolir els objectius de desenvolupament és indispensable aconseguir la sostenibilitat ambiental. El motiu és doble: d'una banda, assegurar la sustentació material dels recursos naturals i, d'una altra, garantir l'accés equitatiu, la conservació i el seu ús sostenible.

  • A causa del canvi climàtic, l'any 2006 es van produir 426 desastres naturals a cent vuit països que van afectar 143 milions de persones i van causar pèrdues econòmiques per valor de més de trenta-quatre bilions de dòlars.
  • En els darrers cinquanta anys, els humans han modificat els ecosistemes més ràpid i de manera més extensiva que en cap període de la història humana a conseqüència, sobretot, de la pèrdua irreversible de biodiversitat.
  • Entre 1990 i 2005 l'extensió de boscos al planeta ha disminuït 1,3 milions de quilòmetres quadrats, la qual cosa significa una pèrdua anual del 0,2%. Els territoris més afectats són Indonèsia i el Brasil.
  • Les terres seques cobreixen gairebé un 40% de la superfície de la terra, on habiten prop de dos mil milions de persones, un terç de la població mundial. El 90% d'aquestes persones viuen a països en desenvolupament.

* Dades dels programes de l'ONU per al desenvolupament (PNUD) i el medi ambient (PNUMA) i de la FAO.

Què fa la cooperació oficial catalana?

La voluntat de la cooperació oficial catalana en aquest àmbit és millorar les capacitats i titularitats dels actors del sud per assegurar l'accés, l'ús i el control sostenibles dels recursos naturals, així com la protecció i conservació dels ecosistemes. També es treballa per assegurar un accés equitatiu als actius ambientals, en especial, l'accés a la terra.

L'ACCD s'ha marcat els següents objectius:

  • Reforçar i millorar les capacitats locals per gestionar els recursos naturals i afrontar les vulnerabilitats ambientals de manera integral.
  • Contribuir directament a gestionar i pal·liar els principals problemes i vulnerabilitats ambientals de les zones i els països prioritaris i preferents.
  • Afavorir l'accés, l'ús i el control dels actius i recursos ambientals, en termes d'equitat i per part dels col·lectius més desfavorits.

Laguna Apoyo, Nicaragua. Font: ACCD

Laguna Apoyo, Nicaragua. Font: ACCD

Projecte destacat

Contra els efectes del canvi climàtic al Senegal

Millorar l'articulació i la coherència de les polítiques nacionals i regionals per lluitar contra el canvi climàtic al Senegal. Aquesta és la idea del programa 'Cap a territoris menys emissors de gasos d'efecte hivernacle i més resistents al canvi climàtic', impulsat pel PNUD en aquest país africà i que aposta per la creació de centres comunitaris tecnològics contra el canvi climàtic. La iniciativa es desenvolupa a Fatick, regió que pateix un nivell de degradació mediambiental molt accentuat amb conseqüències en el territori i en l'economia. L'ACCD col·labora directament junt amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge català.

Data d'actualització:  05.03.2010