• Imprimeix

Marroc

PAÍS PRIORITARI AMB SEU DE L'ACCD SOBRE EL TERRENY

El Marroc és un dels tres països prioritaris per la cooperació catalana que compten amb una delegació permanent de l'ACCD.

Dades bàsiques*

 • Superfície: 446.550 km2
 • Població: 33,322,699 habitants
 • Capital: Rabat
 • Forma de govern: Monarquia constitucional

Indicadors de desenvolupament*

Indicadors de desenvolupament

 • Índex de desenvolupament humà:  0.617          
 • PIB per càpita (US $): 7.600 dòlars
 • Índex GINI: 0.396
 • Esperança de vida: 76.71 anys
 • Taxa d'alfabetització d'adults: 68.5%
 • Índex de pobresa humana: 15%
 • Deute extern: 35.540 milions de dòlars

Projectes de cooperació destacats

a) Drets civils i polítics  

L’aprovació al Marroc d’una nova Constitució el juliol de 2011 ha suposat un important progrés respecte en els drets humans de les dones, a través del reconeixement constitucional de la igualtat entre dones i homes. Però malgrat aquests avançaments, aquestes intencions continuen essent inaccessibles per a moltes dones. Per exemple, existeix un lent progrés respecte l’augment del número de dones en càrrecs representatius: entre els càrrecs parlamentaris, només un 16,7% son ocupats per dones, i a això cal afegir la encara menor representació de les dones en les col·lectivitats locals.

Així mateix, la reforma constitucional va introduir el principi de l’avaluació de les polítiques públiques al Marroc com a principi per a millorar la governança democràtica, i això ha creat expectatives importants. La voluntat de fer de l’avaluació una funció habitual de l’acció publica, també en matèria de desenvolupament, està trobat nombrosos inconvenients i un d’ells és la manca de mecanismes institucionals d’avaluació.

Línies d’actuació

 • L’ACCD ha vingut promovent la governança democràtica a través del suport a l’avaluació de polítiques públiques especialment a partir de 2011 amb el suport directe a l’Association Marocaine de l’Évaluation (AME); un suport que continua el 2015, orientat més específicament a l’institucionalització de l’avaluació de les polítiques públiques relacionades amb els drets de les dones.
 • Així mateix, en el marc de la convocatòria de projectes s’ha aprovat un projecte liderat per MON-3, junt amb la Universitat de Barcelona que té com a objectiu promoure la cultura de l'avaluació de les polítiques públiques des d'una perspectiva de gènere i un enfocament des del Drets Humans a la regió de l'Oriental de Marroc, a la qual col·laboren, la Universitat de Oujda i l’Escola Nacional d’Administració.
 • Destaca el projecte finançat al Casal d’Infants del Raval, el qual té com a objectiu promoure als barris periurbans de Tanger la creació de unitats de mares en els preescolars i a les escoles primàries per tal d’afavorir la seva participació a l’espai escolar i reforçar la seva capacitat de lideratge.
 • Finalment, com a novetat dins de les diverses actuacions que s’estan realitzant tant amb ONGDs catalanes com amb entitats feministes i femenines del Marroc, destaquen nombroses intervencions de promoció de la participació de les dones a través del seu apoderament: associació catalana Nova (Reforçant la participació de la dona en la política i l'educació al Marroc), associació marroquina La Voix de la Femme Amazigh (Apoderament de les dones Amazighs per a la promoció d’un poder participatiu i democràtic), associació marroquina Assaida al Horra (Promoció dels drets humans de les dones i les joves dins de la Regió de Tànger-Tetouan).


b) DESC

El Marroc ha ratificat 23 acords internacionals relacionats amb el treball i 57 convencions internacionals de treball son considerades per l’OIT, com a possibles ratificades pel Marroc. El Codi de treball, vigent des de 2004, inclou una reglamentació sobre els tipus de contracte de treball, les hores de treball, les condicions, les relacions, els drets i els deures, el conflictes, els arbitratges i els principis d’igualtat. Però el problema resta, com sempre, en la implementació de la llei. Les pitjors pràctiques al marge de la llei son possibles i en col·lectiu de les dones s’incrementen de manera important, principalment degut a l’absència o la manca de mitjans dels representats de les autoritats públiques per fer vetllar pel compliment del Codi de Treball.

Línies d’actuació

 • S’està recolzant aquest objectiu a través dels diversos instruments de cooperació, per exemple, col·laborant amb l’Assemblea de Cooperació per la Pau i l’ONGD CERAI, per tal de millorar la percepció, implementació i exercici dels drets econòmics, laborals, socials i culturals de les dones del Nord del Marroc, i a través de la financiació d’un projecte de l’entitat marroquina Ligue democràtique des femmes, per a la creació d’un Viver d’economia social i sòlidària per a dones a la zona de Ouarzazate.
 • Aquest objectiu també es pot relacionar amb la importància de portar a la pràctica la coherència de les polítiques publiques a l’acció exterior, fent una atenció especial a la política d’internacionalització responsable de l’empresa catalana, seguint els marcs internacionals reconeguts com els Principis rectors sobre les empreses i els drets humans de les Nacions Unides. Un ventall d’actuacions estan revistes entre l’ACCD i ACCIÓ per tal d’acompanyar la incorporació dels valors de la cooperació al desenvolupament en la política d’empresa, amb un èmfasi en drets humans i gènere.


c) Dret a la pau i a una vida lliure de violències

Sis de cada deu dones marroquines pateixen algun tipus de violència de gènere: més del 62,8% de les dones han sofert recentment alguna forma de violència i el 23% d’elles han sofert un acte de violència sexual en algun moment de la seva vida. A les zones rurals, les violències sovint no es denuncien, les lleis i polítiques favorables a les dones rarament s’apliquen degut a l’aïllament geogràfic i a la falta de mecanismes d’informació, recolzament i acompanyament.

Línies d’actuació

Les actuacions iniciades durant 2015 estan lligades a continuar recolzant les estructures de les organitzacions de la societat civil que treballen sobre la sensibilització, i la prevenció de la violència contra les dones, així com a través de la recollida de dades del índexs i tipus de violència, que posteriorment son utilitzades com a base dels informes nacionals i per a les campanyes d’incidència a les autoritats públiques respecte a la necessitat d’una major protecció cap a les dones.

 • Un exemple d’actuació recolzada per la cooperació catalana és la intervenció que està portant a terme l’associació Assaida al Horra, que a la vegada està essent finançada per la Comissió Europea, i que té com a objectiu coordinar la xarxa nacional de violència de gènere del Marroc, així com la publicació de l’Informe Anual de Violència contra les dones al Marroc. 
 • Destaca el finançament d’una intervenció d’Oxfam Intermon a la zona de Larache, que té com a objectiu promoure un entorn igualitari i lliure de violència contra les dones.
 • Igualment, el finançament a tres entitats marroquines que promouran a través dels seus projectes diferents intervencions per apoderar les dones, i que aquestes puguin exigir i exercir el dret a una vida lliure de violència: una intervenció es realitzarà a la zona d’Azilal i tindrà com a objectiu lluitar contra les matrimonis amb menors; un altra intervenció tindrà com a objectiu reforçar les estructures institucionals de denuncia de violència de gènere dins dels Tribunals de justícia i es portarà a terme a la Regió de Tànger-Tetuan; i finalment, un projecte d’alfabetització jurídica de les dones de sis comunes rurals, que permetrà que aquestes puguin identificar i denunciar qualsevol tipus de violència de gènere.


d) Sostenibilitat ambiental

La sostenibilitat ambiental en un país amb un sector agrícola predominant, és crucial per a un creixement inclusiu i la reducció de la pobresa al Marroc. Al Marroc la pobresa rural és unes tres vegades més gran que la urbana, i la majoria dels pobres rurals depenen directament o indirectament de l'agricultura per a la seva subsistència. Aquesta pobresa té un component femení molt alt, doncs les dones tenen una participació molt important en les tasques vinculades a l’agricultura.

Línies d’actuació

 • Destaca en aquesta línia el finançament a la cooperativa catalana Azimut per al projecte titulat: Contribució a l’estratègia d’Economia Social i Solidària (ESS) del Consell Regional de Tanger Tetuan: Capacitació per a la creació i gestió de cooperatives en l'àmbit de les Energies Renovables. A través d’aquest projecte s’està treballant des de dues vessants, per un costat, la promoció de l’ESS de la regió, i per l’altra costat, el reforçament de les energies renovables a través de la formació d’un grup d’instal·ladors i instal·ladores.


e) Drets col·lectius dels pobles

Al 1982, una desena d’estudiants universitaris i de professors van ser empresonats durant un mes: havien publicat dins d’una revista que havien creat, que l’amazic era una llengua al mateix nivell que la llengua àrab. Des de llavors, les entitats i agrupacions amazigues no han deixat de crear-se i de créixer. Després de la reforma Constitucional de 2011, la llengua amazic es va convertir en llengua oficial del Marroc, amb dret de ser ensenyada a les escoles, i amb espais reservats dins de les televisions públiques.

Línies d’actuació

 • En el marc de les intervencions recolzades per la cooperació catalana, destaquen al 2015 dues intervencions que es realitzaran amb dues associacions feministes i amazigues del Marroc, que si bé no pretenen promocionar la llengua amazic, estan directament relacionades amb l’apoderament de les dones amazigues, múltiplement discriminades. Les dues intervencions, la primera lligada a la lluita contra els matrimonis de menors, i una segona, sobre l’apoderament de les dones amazigues per a la promoció d’un poder participatiu i democràtic, destaquen ja que es centren en les múltiples discriminacions de les que són víctimes les dones amazigues pel fet de ser dones i també, a causa del seu origen.
Data d'actualització:  22.02.2015