• Imprimeix

Amèrica del Sud

La cooperació catalana enfoca la seva actuació estratègica a Amèrica del Sud vers la consolidació de la governança democràtica i la generació de capacitats per a la transformació pacífica de conflictes, com el conflicte armat a Colòmbia i d'altres conflictes socials, mediambientals i culturals que afecten a tota la regió, produïts pels efectes negatius de la globalització, els enfrontaments pel control dels recursos naturals i les lluites pel reconeixement dels drets indígenes.

 

En aquest sentit, s'està donant suport a iniciatives orientades a l'ampliació de drets de la ciutadania; l'apoderament de col·lectius tradicionalment exclosos —especialment dones, i col·lectius ètnics -; l'enfortiment de mecanismes de diàleg i concertació entre l'Estat i la societat civil; l'aprofundiment de processos de descentralització i autonomia; així com l'enfortiment de governs locals i estratègies de desenvolupament concertades amb inclusió de la perspectiva de drets humans, gènere i ètnia.