• Imprimeix

Amèrica Central i Carib

A l'Amèrica Central i el Carib l'ACCD coopera de manera directa i indirecta en diferents projectes de desenvolupament a Nicaragua, Guatemala i el Salvador. L'estratègia de cooperació en aquesta regió es basa en el suport a programes i projectes relacionats amb la promoció dels drets humans i el bon govern, el foment de l'educació intercultural bilingüe i els drets de les dones i el desenvolupament rural.

 

L'any 2010 l'ACCD va destinar un total de 7.010.911,78 euros a projectes de cooperació al desenvolupament a l'Amèrica Central i el Carib. Aquesta xifra significa el 21,16% del total de la despesa de la línia estratègica de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010.