• Imprimeix

Països i territoris

El Pla director 2011-2014 fixa les prioritats geogràfiques per al seu cicle de planificació de la política oficial catalana de cooperació. Per a la seva actuació, l'ACCD diferencia entre països i pobles prioritaris, regions preferents i països menys avançats (PMA), i concentra els esforços en un nombre determinat de països, seleccionats segons criteris de necessitat, capacitats endògenes o el pes de la immigració a Catalunya, entre altres.

 

L'ACCD treballa de manera directa i indirecta a les següents àrees geogràfiques, en les quals es detalla la cooperació prioritària i preferent a divuit països i l'estratègia de l'ACCD a cadascun d'ells.