• Imprimeix

Consell de Cooperació al Desenvolupament

És l’òrgan consultiu i de participació de la comunitat catalana per al desenvolupament de l’activitat de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit i està format per representants de l’Administració de la Generalitat i de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament i altres institucions, entitats i personalitats rellevants reconegudes com a membres destacats de la comunitat catalana per al desenvolupament.

Funcions

Les seves funcions venen regulades per la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i són les següents:

  1. Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre els avantprojectes i altres disposicions generals de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit.
  2. Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre el pla director i els plans anuals de cooperació al desenvolupament.
  3. Conèixer els informes de seguiment dels plans anuals i les avaluacions del pla director i proposar, després de fer-ne l’estudi i la deliberació, les recomanacions oportunes.
  4. Fer arribar al Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors, les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit.
  5. Proposar, en funció de circumstàncies especials, la modificació dels plans anuals i, si escau, del pla director.
  6. Les altres funcions que li assigni el conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors o li siguin atorgades expressament per les lleis o els reglaments.

 

 

Composició

El funcionament, la composició i les funcions del Consell de Cooperació al Desenvolupament es regulen pel Decret 139/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen els òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament.

Tractam.

Nom

Cognoms

Càrrec Comissió

Institució

Càrrec Institució

 

Presidència

 

Sr.

Lluís

Puigdemont Reverter

Presidència i vocal Coordinadora Girona

Coordinadora ONG solidàries de comarques gironines i Alt Maresme

Vicepresident

 

Vicepresidència

 

Sra.

Maria

Badia Cutchet

Vicepresidència

Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea (SAEUE)

Secretària d'Afers Exteriors i de la UE

 

Sis vocalies en representació de departaments i organismes de la Generalitat

 

Sr.

Joan

Barniol Garriga

Vocal

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Cap del Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials

 

Sra.

Germani

Rincon Blazquez

Suplent

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Responsable de l'Anàlisi Sectorial i Mercats

 

Sra.

Jaume

Serra Casals

Vocal

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF)

Director de serveis

 

Sra.

Mireia

Llorens Poch

Suplent

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF)

Responsable de l'Àmbit Internacional (Gabinet Tècnic)

 

Sr.

Martí

Boneta Carrera

vocal

Departament d'Ensenyament (DENS)

Tècnic del Servei de Suport a la Comunitat Educativa

 

Sra.

Teresa

Moragas Bassa

suplent

Departament d'Ensenyament (DENS)

Servei de Suport a la Comunitat Educativa

 

Sr

Agustí

Colomines Companys

vocal

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAH)

Director de l'EAPC

 

Sr.

Lluís

Bertran Saura

suplent

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAH)

Subdirector general d'Administració, Serveis i Projecció Externa

 

Sr.

Josep Antoni

Pujante Conesa

Vocal

Departament de Salut (DSLT)

Cap de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació

 

Sra.

Maria Teresa

Alay Romero

Suplent

Departament de Salut (DSLT)

Tècnica de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació

 

Sr.

Lluís

Farran Carbonell

vocal

Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)

Cap de Serveis d'estudis (Gabinet Tècnic )

 

Sra. 

Assumpta

Calancha Llorens

suplent

Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)

Gabinet tècnic

 

Les persones titulars de la DGCD, de la direcció de l'ACCD i d'ACCIÓ

 

Sr.

Manel

Vila Motlló

vocal

DGCD

Director General

 

Sr.

Saki

Aciman Behar

suplent

DGCD

Responsable de relacions institucionals i coordinació

 

Sra.

Carme

Gual Via

vocal

ACCD

Directora

 

 

Pendent

 

suplent

ACCD

 

 

Sr.

Joan

Romero Circuns

vocal

ACCIÓ

Conseller delegat

 

Sra.

Claudia

Danesi i Carreras

Suplent

ACCIÓ

Coordinadora Gerent de l'Àrea d'Oficines Tècniques i CPI

 

Sis vocals en representació de les ONGD  (S'ha de nomenar)

 

Sr.

Tono

Albareda Tiana

Vocal

Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global

President

 

Sra.

Teresa

Palop Torelló

vocal

Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Vicepresidenta

 

Sr.

Xavier

Casanovas Combalia

Vocal

Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Vicepresidenta

 

Sr.

Àlex

Guillamón Lloret

Vocal

Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Membre

 

Sr.

Luca

Gervasoni Vila

Suplent

Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Vocal

 

Sr

Dani

Gómez-Olivé Casas

suplent

Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Tècnic d'incidència

 

Sra.

Pepa

Martínez Peyrats

suplent

Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Directora

 

Sr.

Josep Maria

Royo Aspa

suplent

Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Vocal

 

Sr.

Lluís

Puigdemont Reverter

vocal

Coordinadora ONG solidàries de comarques gironines i Alt Maresme

Vicepresident

 

Sra.

Núria

Cuadrat Pèlach

suplent

Coordinadora ONG solidàries de comarques gironines i Alt Maresme

Responsable de gestió
dels recursos educatius

 

Sra.

Francisca Maria

Deltell Gros

vocal

Coordinadora ONGD i altres moviments solidaris de Lleida

Presidenta

 

Sr.

Víctor

Llàcer Garcia

suplent

Coordinadora ONGD i altres moviments solidaris de Lleida

Coordinador tècnic

 

Dos vocals representants del món sindical 

 

Sra.

Michela

Albarello

vocal

CCOO de Catalunya

Directora Fundació Pau i Solidaritat

 

Sra.

Esther

Caballé Pallarès

suplent

CCOO de Catalunya

Tècnica de Cooperació

 

Sr.

Daniel

García Tenorio

vocal

UGT de Catalunya

Membre executiva UGT

 

Sr.

Javier

Martínez Villarreal

suplent

UGT de Catalunya

Subdirector de sindicalistes solidaris

 

Dos vocals representants del món empresarial

 

Sra.

Míriam

Sabaté Sanabre

vocal

Micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya (PIMEC)

Directora Departament Internacional

 

Sr.

Jacint

Soler Matutes

suplent

Micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya (PIMEC)

Director institucional

 

Sr.

Domènec

Espadalé Vergés

vocal

Consell General de Cambres Catalunya

Vicepresident

 

Sr.

Narcís

Bosch Andreu

suplent

Consell General de Cambres Catalunya

Director Gerent

 

Dos vocals representants de les universitats

 

Sra.

Gemma

Xarles Jubany

Vocal

Consell Interuniversitari de Catalunya

Directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació Universitat Oberta de Catalunya

 

Sr.

Antoni

Pigrau Solé

Vocal

Consell Interuniversitari de Catalunya

Director del CEDAT Univeristat Rovira i Virgili

 

Sra.

Mònica

Figueras Maz

suplent

Consell Interuniversitari de Catalunya

Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la UPF

 

Sr.

Joan

Masnou Suriñach

suplent

Consell Interuniversitari de Catalunya

Vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua - Universitat Central de Catalunya

 

Dos vocals representants dels col·legis professionals

 

Sra.

Núria

Carrera Comes

vocal

Col·legis professionals

Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

 

Sra.

Maria Rosa

Monreal Bel

suplent

Col·legis professionals

Presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya

 

Un o una vocal representant del Consell Nacional de Joventut de Catalunya

 

Sra.

Julia

Petit Terrades

vocal

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

Secretària

 

Sr.

Miquel

Rueda Peradejordi

suplent

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

Vicepresident

 

Un o una vocal representant del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

 

Sr.

Arnau

Queralt Bassa

vocal

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

Director

 

Sra.

Raquel

Ballesteros Arenas

suplent

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

Tècnica

 

Un o una vocal representant del Consell Nacional de Dones de Catalunya

 

Sra.

Alícia

Oliver Rojo

vocal

Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)

Responsable del Grup de Participació Internacional

 

Sra.

Carme

Riu Pascual

suplent

Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)

Membre permanent

 

Un o una vocal en representació de les associacions d'immigrants de Catalunya

 

Sr.

Ghassan

Saliba

vocal

Associacions d'immigrants a Catalunya

President Centre d'Informació de Treballadors Estrangers (CITE)

 

Sr.

Orland

Cardona Pérez

suplent

Associacions d'immigrants a Catalunya

Secretari de la Taula de Ciutadania i Immigració

 

Un o una vocal representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 

Il·lma. Sra.

Meritxell

Budó Pla

vocal

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Presidenta
Alcaldessa de la Garriga

 

Il·lma. Sra.

Núria

Parlon Gil

suplent

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Vicepresidenta
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

 

Dos vocals en representació dels ens locals, a proposta de les entitats municipalistes més representatives

 

iI·Im. Sr.

David

Saldoni de Tena

vocal

Associació Catalana de Municipis (ACM)

Vicepresident
Alcalde de Sallent

 

Sra.

Mireia

Huerta Sala

suplent

Associació Catalana de Municipis (ACM)

Tècnica de l'ACM

 

Il·lma. Sra.

Candela

López Tagliafico

vocal

Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

Presidenta de l'àmbit de cooperació i solidaritat
Alcaldessa Castelldefels

 

Sr.

Josep Manel

Abad Navarrete

Suplent

Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

Tècnic 

 

Quatre vocals experts

 
 

Sra.

Núria

Camps Vidal

experta

Avaluem

Directora

 

Sr.

Francesc

de Dalmases Thió

expert

Igman Acció Solidària

President

 

Sra.

Lola

Badenas

experta

Suds

Equip tècnic

 

Sr.

Miquel

Carrillo Ponce

expert

ESF Catalunya

Coordinador d'àrees d'ESF Catalunya

 

Secretaria

 

Sr.

Manel

Vila Motlló

Secretaria

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament

Director general

 

 Actualització de 09/04/2018

Data d'actualització:  27.05.2013