• Imprimeix

Consell Català de Foment de la Pau

És un òrgan consultiu i de participació de la societat de Catalunya per al foment de la pau en les activitats de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en aquest àmbit, està adscrit a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i està integrat per representants de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals, dels grups parlamentaris, de les organitzacions no governamentals per la pau i altres institucions i personalitats rellevants, reconegudes per les seves activitats a favor de la pau.

Funcions

Les seves funcions venen regulades per la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau i són les següents:

  1. Fer d'observatori aplicat per a la prevenció de guerres i de conflictes violents.
  2. Facilitar la coordinació entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals en les actuacions per al foment de la pau.
  3. Emetre informe sobre els programes a favor de l'eradicació de la guerra i la violència entre pobles i entre persones.
  4. Assessorar sobre els continguts i els valors de la formació de professionals civils de la pau, a fi de poder atendre la demanda d'observadors electorals o generals, treballadors pels drets humans i especialistes en la resolució de conflictes, la mediació i la negociació.
  5. Informar els grups i els col·lectius que treballin a Catalunya a favor de la pau de les actuacions en aquest àmbit promogudes per l'Administració.
  6. Fer arribar al Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d'actuacions exteriors, les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a contribuir a les actuacions en aquest àmbit.
  7. Les altres funcions que li assigni el conseller o la consellera competent en matèria d'actuacions exteriors i cooperació al desenvolupament o que li atorguin expressament les lleis o els reglaments.
  8. També li correspon emetre informe sobre els avantprojectes de llei i altres disposicions de caràcter general de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit del foment de la pau.

Composició

Trac. Nom Cognoms Càrrec Comissió Institució Càrrec Institució
Presidència
Sr. Jordi Urgell García Presidència i vocalia de Lafede.cat Escola de Cultura de Pau. UAB Universitat Autònoma Investigador i sotsdirector de l'Escola de Cultura de Pau
Vicepresidència primera 
Sra. Natàlia Mas Guix Vicepresidenta primera Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea (SAEUE) Secretària
Vicepresidència segona
Sr.  Kristian Herbolzheimer Vicepresidència segona Institut Català de la Internacional per la Pau Director de l’ICIP 
Secretaria
Sra. Carme  Gual Via Secretaria ACCD Directora
La persona titular de la Secretaria de Cooperació Exterior
Sra. Natàlia Mas Guix vocal Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea (SAEUE) Secretaria
La persona titular de la Secretaria de Relacionas Internacionals
      vocal    
Quatre vocals en representació dels següents departaments
      vocal Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament (DEXI)  
Sra. Núria Sancho Alvarez  vocal Departament de Justícia (DJUS) Assessora de la consellera.
Sr.  Éric Gomez Pérez suplent Departament de Justícia (DJUS) Cap de l'Oficina Relacions Institucionals
Sr. F. Xavier  Ambròs Huguet vocal Departament d'Ensenyament (DENS) Tècnic del Servei de Suport a la Comunitat Educativa
Sra. Clara Prades Beltran suplent Departament d'Ensenyament (DENS) Tècnica del servei Suport a la Comunitat Educativa
Sra. Isabel Ferrer Àlvarez vocal Departament d'Interior (DINT) Directora General de Protecció Civil
La persona titular de la direcció de l'ACCD
Sra. Carme  Gual Via Secretaria ACCD Directora
Un vocal en representació de cadascun dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya
Sr.  Josep María Forné i Febrer vocal Grup Parlamentari Junts per Catalunya Diputat
Sra. Susanna Segovia Sánchez vocal Grup Parlamentari en Comú Podem Diputada
Sr. Ferran  Pedret Santos  vocal Grup Parlamentari socialistes i Units per Avançar Diputat
Sra Esther Niubó Cidoncha suplent Grup Parlamentari socialistes i Units per Avançar Diputada
Sra Adriana Delgado i Herreros vocal Grup Parlamentari Republicà Diputada
Sra. Susana Beltrán García vocal Grup Parlamentari Ciutadans Diputada
Sra. Gabriela Serra Frediani vocal Grup Mix
Subgrup Parlametari Candidatura d'unitat popular-Crida Constituent/Partit Popular
Diputada
Fons català de Cooperació al Desenvolupament
Sr. Isidre Pineda Moncusí vocal Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Secretari 
Il·lma Sra. Meritxell  Budó Pla vocal Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Presidenta
Alcaldesa de la Garriga
Sra. Alba Martínez Vélez vocal Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Tresorera
Regidora de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Il·lma Sra. Núria  Parlon Gil vocal Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Vicepresidenta
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
Sr. Ariel Monells i Hernández suplent Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Director de gestió
Sr. David Minoves Llucià suplent Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Coordinador
Sr.  Antonio Royo Aspa suplent Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Tècnic
Sr. Joan Ribas suplent Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Tècnic
Cinc vocals en representació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau
Sra. Imma Parada vocal Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona (Lafede.cat cedeix el lloc la Coordinadora de Girona) Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona
Sr. Jordi Urgell García vocal Lafede.cat -Organitzacions per la justícia global Investigador i sotsdirector de l'Escola de Cultura de Pau
Sr. Xavier  Casanovas i Combalia vocal Lafede.cat -Organitzacions per la justícia global Vicepresident
Sra. Júlia Granell i Barberà  vocal Lafede.cat -Organitzacions per la justícia global vocal
Sr. Luca Gervasoni Vila vocal Lafede.cat -Organitzacions per la justícia global Vocal
Sr.  Antoni  Albareda Tiana suplent Lafede.cat -Organitzacions per la justícia global President
Sra Georgina Casa López suplent Lafede.cat -Organitzacions per la justícia global Tècnica d'Educació
Sr Néstor Calbet suplent Lafede.cat -Organitzacions per la justícia global Tècnic
Sr. Mariano Flores suplent Lafede.cat -Organitzacions per la justícia global Membre
Dos vocals en reprsentació de les universitats
Sra. Maria Esther Barbé vocal Consell Interuniversitari de Catalunya Catedràtica de Relacions Internacionals  a la UAB
Sr. David Bondia Garcia vocal Consell Interuniversitari de Catalunya Professor   titular   de   Dret
Internacional  Públic  i  Relacions  Internacionals  de  la UB
Un vocal en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Sr. Guillem Dorca Tomàs vocal Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) Secretaria
Sr. Carles Pericas Escalé suplent Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) Vicepresident 1er
Un vocal en representació del Centre Unesco Catalunya
Sra. Elena Jiménez Botías vocal Centre UNESCO de Catalunya Secretària
Un vocal en representació del Consell Escolar de Catalunya
Sra. Anna Simó i Castelló vocal Consell escolar de Catalunya Presidenta
Sr.  Raül Manzano Tovar suplent Consell escolar de Catalunya Membre
Un vocal en representació de la Fundació CIDOB
Sra. Anna Estrada vocal CIDOB Coordinadora executiva
Cinc vocals, persones expertes
Sr. Pepe Beunza Vàzquez expert Expert Expert
Sra. Neus Sotomayor Rodríguez experta Universitat Internacional de la Pau Directora
Sra. Maria Villellas Ariño expert Escola de Cultura de Pau. UAB Investigadora
Sr. Miquel Carrillo Ponce expert ESF Catalunya Coordinador d'àrees d'ESF Catalunya
Sr. Jordi  Calvo Rufanges expert Associació Centre d'Estudis per la Pau Josep Manuel Delàs Coordinador
Data d'actualització:  29.11.2018