• Imprimeix

Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament

És l'òrgan tècnic de coordinació interdepartamental de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, està presidida pel conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors i integrada per representants dels departaments i els organismes de la Generalitat, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

Funcions

Les seves funcions venen regulades per la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i són les següents:

  1. Assegurar la informació, la coordinació, la coherència i la complementarietat de l’activitat de l’Administració de la Generalitat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
  2. Conèixer el pla director i els plans anuals i deliberar i dictaminar sobre aquests.
  3. Conèixer el seguiment dels plans anuals i l’avaluació de la política i del pla director de cooperació al desenvolupament, i informar i deliberar sobre aquests.
  4. Qualsevol altra funció que li encomani el seu president.

 

Composició

COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Tractam. Nom Cognoms Càrrec comissió Institució

Càrrec institució

Presidència
Hble. Sr.  Alfred Bosch i Pascual Presidència Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (DEXI) Conseller
Vicepresidència primera   
Sra. Natàlia Mas Guix Vicepresidenta primera Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea (SAEUE) Secretària
Vicepresidència segona (No escau nomenament)      
Sr. Manel Vila Motlló Vicepresidència segona Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD) Director General
Set vocals, titulars de les següents organismes i unitats de la Generalitat 
Sra. Carme Gual Via Vocal  ACCD  Directora
      Suplent ACCD   
Sra. Marta Subirà Roca Vocal Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat Secretària
Sra. Susana Rivero Baughman Suplent Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat Responsable d’Afers Exteriors i Cooperació
Sr. Oriol Amorós March Vocal Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) Secretari
Sr. Llorenç Olivé Morros Suplent Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC)
Sra. Norma Pujol i Farré Vocal Direcció General de Joventut (DGJ) Directora general de Joventut
Sr. Cesc  Poch Ros Suplent Direcció General de Joventut (DGJ) Director general de l'Agència Catalana de Joventut
Sra. Núria Balada Cardona Vocal Institut Català de les Dones (ICD) Presidenta
Sra. Núria Ramon i Pérez Suplent Institut Català de les Dones (ICD) Directora executiva de l’ICD
Sr. Senén  Florensa Palau Vocal Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) President Executiu
Sr. Josep  Ferré Gavarró Suplent Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) Director gerent
Sra. Joan Romero Circuns Vocal ACCIÓ Conseller delegat
Sra. Claudia Danesi i Carreras Suplent ACCIÓ Coordinadora Gerent de l'Àrea d'Oficines Tècniques i CPI
Un o una vocal en representació de cada Departament de la Generalitat de Catalunya  
Sr.  Isidre Sala Queralt Vocal Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència  (DEXI) Director general d'Afers Multilaterals i Europeus
      Suplent Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència  (DEXI)  
Sr. Jordi  Pujol Gil Vocal Departament de la Presidència (DPRE) Subdirector general d'Afers Interdepartamentals
      Suplent Departament de la Presidència (DPRE)  
      vocal Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (DPDA)  
Sr. Lluís  Bertran Saura suplent Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (DPDA) Subdirector general d'Administració, Serveis i Projecció Externa
Sr.  Lluís Junacà i Pujol Vocal Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (DVEH) Director general de Promocio Econònica, Competència i Regulació
Sr. Bernat Costas Castilla Suplent Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (DVEH) Director de l'Oficina del Vicepresident del Govern
Sra. Roser Guiteras López  Vocal Departament d'Ensenyament (DENS) Assessora en polítiques Educatives de la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament
Sr. F. Xavier  Ambròs Huguet Suplent Departament d'Ensenyament (DENS) Tècnic del Servei de Suport a la Comunitat Educativa
Sr. Josep Antoni Pujante Conesa Vocal Departament de Salut (DSLT) Director de Relacions Internacionals i Cooperació 
Sra. Maria Teresa  Alay Romero Suplent Departament de Salut (DSLT) Tècnica de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació
Sra.  M. Isabel Ferrer Àlvarez Vocal Departament d'Interior (DINT) Directora general de protecció Civil
Sra. Núria Gasulla Fernández Suplent Departament d'Interior (DINT) Subdirectora general de Programes en Protecció
Sr. Carles Rossinyol Vidal Vocal Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) Cap del Gabinet tècnic
Sr. Lluís Farran Carbonell Suplent Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) Responsable d'Estudis
Sr. Francesc Vilaró Casalinas Vocal Departament de Cultura (DCLT) Cap del Gabinet tècnic
Sra. Neus Rios Calvet Suplent Departament de Cultura (DCLT) Servei d'Informació i Difusió
Sr. Joan Barniol Garriga Vocal Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) Cap del Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials
Sra. Germani Rincon Blazquez Suplent Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) Responsable de l'Anàlisi Sectorial i Mercats
Sr. Jaume  Serra i Casals Vocal Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) Director de serveis
Sra. Mireia Llorens Poch Suplent Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) Responsable de l'Àmbit Internacional del Gabinet tècnic
Sr. Pere Condom Vilà Vocal Departament d'Empresa i Coneixement (DEMC) Subdirector general de l'àrea d'Emprenedoria i Formació
Sr. Montserrat Gallardo Planes Suplent Departament d'Empresa i Coneixement (DEMC) Subdirectora general de Comerç
Sra. Núria Sancho Alvarez  Vocal Departament de Justícia (DJUS) Assessora de la consellera.
Sr. Èric Gómez Pérez Suplent Departament de Justícia (DJUS) Cap de Relacions Institucionals
Secretaria    
Sr. Javier Sànchez Cano Secretaria (veu però no vot) Direcció General de Cooperació al Desenvolupament Responsable de planificació, seguiment i avaluació
Data d'actualització:  29.11.2018