• Imprimeix

Diagnosi de la cooperació catalana

Polítiques de cooperació de les administracions públiques catalanes

La Comissió de Coordinació amb els Ens Locals (CCEL) va encetar l’any 2017 un debat sobre com avançar en la coordinació, col·laboració i complementarietat entre les diferents administracions públiques que fan cooperació al desenvolupament a Catalunya. Amb aquest objectiu, l'any 2018 s’ha elaborat un diagnòstic sobre les polítiques de cooperació al desenvolupament de les administracions públiques i de les associacions supramunicipals de Catalunya. Aquesta eina permetrà disposar del mapa del desplegament del conjunt d’actors públics pel que fa a prioritats temàtiques i geogràfiques, pressupost i altres elements rellevants de les polítiques de cooperació.

L’objectiu del diagnòstic és conformar una visió sobre l’estat actual de les diferents cooperacions públiques a Catalunya, així com aportar elements i recomanacions que enriquiran la reflexió de la CCEL i la Generalitat de Catalunya al voltant de l’abast i l’estratègia de coordinació i complementarietat entre actors. També contribuirà a l’alineament de l’Ajut Oficial al Desenvolupament català amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la dinamització de l’incipient procés de territorialització dels ODS a casa nostra.

En aquesta pàgina hi trobareu la versió preliminar dels resultats del diagnòstic, així com d'altres documents d'interès presentats en el marc de la jornada 'Les cooperacions públiques a Catalunya: Situació actual i perspectives de futur', que ha tingut lloc a Barcelona el 18 d'octubre de 2018.

Data d'actualització:  17.10.2018