• Imprimeix

Cooperació entre institucions

Un dels actius més importants de la cooperació catalana és la pluralitat d’agents que participen en aquesta política
pública i el valor afegit que representen. Per això, el Govern treballa tant per mantenir aquest actiu com per augmentar-ne les capacitats actuals. Col·labora amb el conjunt d’agents que poden fer una contribució rellevant i estratègica al desplegament d’aquesta política pública, atenent llur diversitat i aprofitant llurs experiències i experteses.

La coherència de polítiques per al desenvolupament

Al Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2017 la Generalitat afirma el seu compromís amb la coherència de polítiques per al desenvolupament, entesa com la vinculació amb el desenvolupament humà sostenible, els drets humans i l’equitat de gènere, entre altres valors, de tota l’activitat de l’Administració de la Generalitat.

Aquest compromís implica identificar i revertir els efectes negatius de les polítiques públiques sobre el desenvolupament. La coherència de polítiques per al desenvolupament és un principi cabdal en una cooperació que vol projectar-se com una política transversal al conjunt de l’acció del Govern. El esplegament d’aquest principi planteja diferents àmbits d’actuació en els quals s’ha d’avançar d’una manera gradual i establint fites que permetin avaluar.

Els àmbits d’aplicació de la coherència de polítiques per al desenvolupament són els següents:

  1. En la política de cooperació de la Generalitat, el Pla director reforça el paper de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD) per a coordinar i vetllar per la coherència de l’acció de tots els departaments i unitats de govern que hi participen, i també liderar el desplegament dels objectius i prioritats establerts en el pla director vigent.
  2. En l’acció de govern, la DGCD assumeix la responsabilitat de valorar i actuar davant dels efectes de la resta de polítiques de govern amb una dimensió exterior per tal que contribueixin al desenvolupament humà sostenible de les poblacions en les quals influeixen.