• Imprimeix

Visió 2030

Imatge de la Visió 2030

Catalunya és un país compromès amb la pau, els drets humans i la govenança global. Amb el convenciment que cal seguir contribuint al desenvolupament internacional de manera més decidida que mai, ens proposem obrir un procés per a fixar una estratègia a llarg termini, que serveixi de punt de partida dels futurs plans directors de la cooperació catalana. Davant aquest repte, l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides representen una oportunitat excepcional per emmarcar la política de cooperació catalana en les agendes globals, tot prioritzant les «5 P» de la política exterior de Catalunya: «Persones, prosperitat, pau, planeta i partenariats».

Amb aquesta missió, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, amb la col·laboració de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, ens disposem a explorar els reptes i les oportunitats plantejats per l’Agenda 2030 i els ODS. Volem construir una visió estratègica –allò que anomenem la Visió 2030- que encari les necessitats de la cooperació catalana, com a exercici previ a la definició del nou Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022.

La Visió 2030 es construirà a través d’un procés participatiu obert a tota la ciutadania. Aquest procés té per objectiu organitzar un debat ampli amb el sector de la cooperació catalana, però també vol anar més enllà de les seves fronteres tradicionals, implicar nous actors i promoure en particular la participació de persones i organitzacions que estan fent aportacions significatives per a la consecució dels ODS.

Com podeu participar-hi?

Proposem diferents opcions per incidir en el debat de la Visió 2030:

  • Sessions presencials. Tindran lloc a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona entre el 19 de setembre i el 30 d’octubre, amb 24 sessions sobre 21 temes diferents. Apunteu-vos-hi aquí.
  • Sessions autogestionades. Podeu organitzar la vostra sessió autogestionada a partir del juliol i fins el 30 d’octubre de 2018. Descobriu com fer-ho aquí
  • Participació online. Presentem un espai obert a la ciutadania on poder fer aportacions, amb temps fins el 30 d’octubre. Al web també trobareu tota la informació sobre el procés participatiu i podreu veure com avança i els resultats que se’n generen.

Vull participar-hi

participa.gencat.cat
Data d'actualització:  04.09.2018