Una delegació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha viatjat durant la setmana del 5 a l’11 d’octubre al país de la banya d’Àfrica amb l'objectiu de fer el seguiment dels projectes i programes de la cooperació catalana sobre el terreny.

Etiòpia en xifres

Etiòpia ocupa el lloc 173 de 187 a l’índex de desenvolupament humà de les Nacions Unides, un dels més baixos del món. Tot i això, el país ha viscut un elevat creixement des de l’any 2004 i s’ha convertit en una de les economies africanes que més ràpidament creix (excloent els països amb economies basades en el petroli).

Es tracta d’un país dominat pel sector agrícola, que genera el 80% dels llocs de treball. Les xifres d’alfabetització varien àmpliament entre la ciutat (78%) i el camp (39%), i l’índex de pobresa és del 29%, que s’eleva fins al 33% en poblacions rurals. 

Etiòpia en xifres del PNUD

La situació de les dones a Etiòpia

El Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 estableix la igualtat de gènere com a punt de partida de totes les actuacions i polítiques de cooperació. La qüestió de gènere deixa de ser un àmbit temàtic i esdevé un principi rector de tota la cooperació impulsada des de les institucions públiques catalanes, perquè les dones són les titulars de drets potencialment més vulnerables, i invariablement pateixen més violència, pobresa i desigualtats.

Etiòpia té un llarg camí per recórrer cap a la plena igualtat de gènere. El país ocupa la posició 173 (d’un total de 187) a l’Índex de Desigualtat de Gènere. La taxa d’alfabetització de les dones és del 60% respecte la dels homes, i el 75% treballen en agricultura. Pel que fa al dret a la salut i els drets sexuals i reproductius, el 74% de la població femenina ha patit la mutilació genital; el 19% de les adolescents estan casades; i almenys un 12% de les adolescents han tingut el primer fill abans dels dinou anys. 

Projectes destacats de la cooperació catalana a Etiòpia

Mitjançant l'ACCD, el Govern català ha finançat a Etiòpia diversos projectes, programes i convenis directes amb una gran diversitat d'actors nacionals i internacionals. A continuació en detallem alguns dels més destacats:

Apoderament social, econòmic i polític de les dones pastoralistes i agropastoralistes a la Regió Somali (Oxfam Intermón)

Aquest programa, finançat sota la convocatòria de desenvolupament 2011, s’executa a la regió Somali, a l’est del país. Juntament amb la contrapart local Pastoralist Concern, Oxfam Intermón duu a terme un programa que té per objectiu “augmentar l’accés i el control de 2.500 dones  pastoralistes i agropastoralistes sobre els recursos econòmics i els serveis socials bàsics” mitjançant l’apoderament econòmic i la reducció de l’analfabetisme femení. Alhora, treballa per millorar la protecció i el respecte dels drets de les dones mitjançant la reducció de pràctiques tradicionals perjudicials com els casaments forçosos, el sistema d’herència per les dones viudes i la violència domèstica a escala local, regional i nacional.

En el marc d’aquest projecte s’ha enfortit econòmicament i a nivell de capacitats la xarxa de cooperatives d’estalvi i crèdit de la regió. També s’han millorat les infraestructures de centres educatius i s’han establert classes per a l’alfabetització de fins a 1.937 dones. Finalment, s’ha treballat amb les comunitats –joves, ancians, dones i líders comunitaris- per fer sensibilització sobre problemàtiques com el VIH o la Mutilació Genital Femenina (MGF), entre diverses altres actuacions.

Seguretat alimentària (Creu Roja)

Una de les línies estratègiques de treball de l'ACCD a Etiòpia és la millora de les capacitats productives i la seguretat alimentària; això és així perquè Etiòpia és un país amb inseguretat alimentària crònica i en el qual cada any uns cinc milions de persones la pateixen. L'ACCD incideix en aquest àmbit mitjançant el suport a la programa de la Creu Roja ‘Seguretat alimentària a la població dels kebeles 03 i 05 de la woreda de Menz Gera’.

El programa té com objectiu augmentar la disponibilitat d’aliments per les persones més vulnerables d’aquesta àrea rural, per això planteja una intervenció integral en diferents àrees: diversificació de la producció agrícola i ramadera, reducció de la degradació ambiental, suport a la generació d’ingressos de les dones, millora de la salut a través d’aigua segura i sanejament, enfortiment comunitari a través de formacions i millora de les relacions de gènere a través de tallers amb les comunitats.

Millora de l'accés a l'aigua potable i el sanejament (Ajuda en Acció i Oxfam Intermón)

L'accés a l'aigua potable a les àrees rurals d'Etiòpia només arriba a l'11% de la població. L'accés al sanejament millorat, en canvi, és difícil tant a les zones urbanes com a les rurals (un 19% i un 4% respectivament). En aquest context destaca la col·laboració de l'ACCD amb Ajuda en Acció i amb Oxfam Intermón per impulsar programes relacionats amb aigua i sanejament a Etiòpia.

El programa d’Oxfam Intermón es porta a terme amb les poblacions rurals no pastoralistes de les regions d’Oromia, Amahara i l’estat de Nacions, Nacionalitats i Pobles del Sud (SNNP) d’Etiòpia, i és la continuïtat d’una estratègia de l’entitat a Etiòpia de millora de l’accés a l’aigua potable i el sanejament, iniciada fa més de 10 anys. La proposta actual preveu millorar la salut i les condicions de vida de 3 kebeles per mitjà d’un projecte integral que inclou subministrament d’aigua, sanejament i higiene, conservació i desenvolupament del recurs natural, desenvolupament de les capacitats de les comunitats i les institucions i promoció del dret a l’aigua a través de la sensibilització.

Pel que fa al programa d’Ajuda en Acció, té com a objectiu específic “millorar de forma sostenible l’accés a aigua potable i el sanejament bàsic a la vegada que es potencien les pràctiques d’higiene en comunitats pobres i vulnerables, reforçant el teixit social i les capacitats del govern local als kebeles de Dishi i Beha”.

Projectes ACCD a Etiòpia
Data d'actualització:  08.10.2015