L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha escollit per al 7 d'abril, Dia Mundial de la Salut, la qüestió de la innocuïtat dels aliments. Entenem per innocuïtat la qualitat dels aliments que garanteix que no causaran cap dany al consumidor si es preparen o consumeixen d'acord amb l'ús a què estan destinats.

La salut i la seguretat alimentària tenen una estreta relació amb el consum responsable i de proximitat, una demanda històrica de les organitzacions que treballen per la sobirania alimentària dels pobles i per la transparència sobre l'origen i el tractament dels aliments que consumim. El menjar contaminat implica amenaces globals a la salut, i poden afectar a tothom. Tanmateix, els infants, dones embarassades i la gent gran són especialment vulnerables.

Salut i inocuïtat dels aliments

L'accés a aliments inocus i nutritius en una quantitat suficient és fonamental per a mantenir la vida i fomentar la bona salut. Es calcula que el menjar en mal estat està relacionat amb la mort de dos milions de persones cada any. Els aliments insalubres contenen bactèries, virus, paràsits o substàncies químiques nocives que causen més de 200 malalties, des de la diarrea fins al càncer. Les malalties diarreiques tenen una especial incidència en nens i nenes.

La inocuïtat dels aliments està íntimament lligada amb la seguritat alimentària: els menjars i begudes insalubres generen un cercle viciós de malalita i malnutrició, el qual afecta especialment a lactants, infants, ancians i malalts. Aquestes malalties tenen unes conseqüències socials importants, ja que provoquen una pressió excessiva sobre els sistemes d'atenció de la salut que acaba per obstaculitzar el desenvolupament econòmic i social, tot perjudicant el turisme, el comerç i el conjunt de les economies nacionals.

Campanya #SafeFood

Salut i gènere

La qüestió de la salut i la seguretat alimentària inclou també una important dimensió de gènere. Segons l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), l'educació és, especialment per a les dones, una mesura molt important per combatre la malnutrició i la mortalitat infantil. Hi ha una correlació positiva entre l'alfabetització i les condicions de vida de les dones i els fills, juntament amb els coneixements d'alimentació infantil, conservació del menjar i millors condicions sanitàries. 

D'altra banda, a la majoria de països del sud les dones són les principals productores de menjar, encarregades de treballar la terra, mantenir les llavors, recol·lectar els fruits i aconseguir aigua. I malgrat aquest paper clau en l'agricultura, les dones i els nens són les més afectades per la gana. D'altra banda, les dones no tenen garantit l'accés a la terra en molts països del sud, ja sigui per lleis que ho impedeixen o per pràctiques culturals que fan difícil l'empoderament de les dones. 

Més aprop - salut

Informació relacionada

Salut i cooperació catalana

L'ACCD ha considerat sempre la salut com un dels eixos prioritats de la seva cooperació, tant amb projectes a països del sud com a Catalunya, amb accions i campanyes d'Educació per al desenvolupament. Aquests són alguns dels projectes finançats:  

Estratègies per a millorar el coneixement i els serveis de salut sexual i reproductiva a Riberalta (Bolívia)

L'entitat Medicus Mundi treballa a Riberalta, al departament bolivià de Beni, per millorar la cobertura, la qualitat i l’ús dels sistemes de salut públics, especialment a nivell d’atenció primària, i alhora afavorir l’accés d’aquells sectors de la població amb menys oportunitats. La millora de la salut sexual i reproductiva contribueix definitivament a augmentar les capacitats i l’autonomia de les dones, reconèixer, visibilitzar i promoure la seva participació equitativa, real i efectiva en els processos de desenvolupament humà.

La contrapart de Medicus Mundi en aquest projecte és el Directori Local de Salut, i entre les accions realitzades hi ha la millora de les competències del personal de salut, la millora de l'equipament, la comunicació i sensibilització d'actors socials, polítics, i del sector salut, i el desenvolupament d’experiències pilot de treball directe amb grups de dones als barris.

Dones en xarxa promovent la nostra salut i els drets sexuals i reproductius (Catalunya)

L'associació Entrepobles impulsa un projecte amb el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris i la Xarxa de Dones per la Salut que busca crear espais d’intercanvi, treball en xarxa i acció educativa entre entitats locals i internacionals per a la promoció dels Drets Sexuals i Reproductius.

Entre les accions realitzades hi ha una trobada entre grups de dones d'Amèrica Llatina, EUA, Europa i de Catalunya, on s'intercanvien experiències i actuacions i on hi participen institucions, organitzacions feministes i/o expertes, en gènere, en salut, educació, cooperació, drets humans.

Aquesta trobada va acompanyada d'altres accions, com l'actualització del banc de recursos sobre educació afectiva i sexual de la Xarxa de Dones per la Salut; fer una gira per diverses comarques catalanes per difondre els continguts del projecte; i elaborar materials de sensibilització i educació sobre els drets sexuals i reproductius de les dones. 

El gènere com a condicionant en l'accés a la salut i als medicaments al món (Catalunya) 

Finalment, Farmacèutics Mundi porta a terme un documental sobre les dones de Kivu Nord (República Democràtica del Congo), que treballen per a la millora de les condicions sanitàries de les víctimes de violència sexual de la zona, mitjançant el tractament sanitari i la reinserció socio-social des d'una perspecitva de gènere. El documental, avalua també les conductes de risc, per explicar de primera mà com el gènere és un condicionant social en l'accés a la salut i als medicaments al món.

Aquest projecte inclou la projecció a sessions a col·legis professionals, centres formatius i grups de dones, així com a mostres de documentals a nivell català, estatal i internacional.

Enquesta de salut de Catalunya

Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, el conseller de Salut, Boi Ruiz, i el director general de Planificació i Recerca en Salut, Carles Constante, han presentat els resultats dels principals indicadors del 2014 de l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA). L'enquesta té com a objectiu conèixer la percepció de la població catalana sobre la seva salut, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris, i s’elabora de forma periòdica tenint en compte grups de sexe, nivell d’estudis i classe social.

Informació relacionada

Altres materials d'interès

A continuació us oferim un recull d'enllaços i recursos per ampliar la vostra informació sobre la salut:

Data d'actualització:  31.03.2015