L'any 1993 l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 22 de març com a Dia Mundial de l'Aigua per fomentar la sensibilització ciutadana envers la gestió de l'aigua com a bé patrimonial que és vida, contribueix a la productivitat econòmica i al benestar social.

Logo de la campanya ONU Dia Mundial de l'Aigua

Aquest any, el Dia Mundial de l'Aigua de 2015 porta com a lema "Aigua i Desenvolupament Sostenible". Segons l'Organització de les Nacions Unides (ONU), els recursos hídrics -i el ventall de serveis que presten-, són bàsics en la reducció de la pobresa, el creixement econòmic i la sostenibilitat ambiental. L'aigua garanteix el benestar de la població i el creixement inclusiu, i té un impacte positiu en la vida de milers de milions de persones, perquè incideix en qüestions que afecten la seguretat alimentària i energètica, la salut humana i al medi ambient. L'aigua és imprescindible per a la vida, per a produir aliments, garantir una bona higiene i una bona salut, així com per a promoure el desenvolupament social i econòmic.

Aigua i desenvolupament sostenible

UN Water, l'agència de les Nacions Unides centrada en la qüestió de l'accés a l'aigua, impulsa amb 'Aigua i Desenvolupament Sostenible' una campanya que posa l'accent en l'aigua com a base del desenvolupament sostenible, i enllaça totes les àrees que cal tenir en compte per crear el futur que desitgem:

  • L'aigua és salut: les mans netes salven vides,
  • L'aigua és naturalesa: els ecosistemes són al cor del cicle de l'aigua,
  • L'aigua és urbanització: cada setmana, un milió de persones es desplacen a viure a una ciutat,
  • L'aigua és indústria: s'utilitza més aigua per a fabricar un cotxe que per a omplir una piscina,
  • L'aigua és energia: l'aigua i l'energia són una parella inseparable;
  • L'aigua és menjar: es necessiten 15.000 litres d'aigua per produir dos bistecs de vedella;
  • L'aigua és igualtat: cada dia arreu del món les dones dediquen 200 milions d'hores en transportar aigua. 

 

Els recursos hídrics i els serveis que proporcionen són la clau per a la reducció de la pobresa, el creixement econòmic i la sostenibilitat ambiental. Des de menjar i seguretat alimentària fins a la salut humana i ambiental, l'aigua contribueix a les millores de benestar social i creixement inclusiu, afectant, en definitiva, la vida de milions de persones.

L'Aigua és igualtat

L'accés a l'aigua té una incidència especial en la desigualtat entre homes i dones. Als països en vies de desenvolupament, la tasca d'anar a buscar aigua recau desproporcionadament sobre dones i nenes, les quals dediquen una mitjana del 25 per cent del seu dia a recollir aigua. Com a conseqüència, no poden dedicar tot aquest temps a una feina que generi ingressos, a cuidar la família o anar a l'escola. S'ha demostrat que les inversions en aigua i sanejament tenen guanys econòmics molt substancials: les estimacions ens diuen que cada dòlar invertit té un retorn d'entre 5 i 28 dòlars. 

Aigua és Igualtat

Causes i efectes de la manca d'accés a l'aigua

Els recursos hídrics estan condicionats principalment per la geografia, tot i que el canvi climàtic està transformant molts entorns naturals, agreujant les sequeres, provocant més inundacions, i accelerant la desertització i el desgel. L’aigua és un recurs natural abundant en molts països empobrits, però la manca d'infraestructures de subministrament, de determinats models de gestió i uns preus elevats impedeixen que bona part de la població local se'n beneficiï. En les darreres dècades ha augmentat la contaminació de pous i aqüífers, fet que dificulta l'accés a aigua potable i provoca moltes malalties, especialment diarrea en els infants. L'aigua és un recurs limitat que cal preservar per a les generacions presents i futures. Per tant, és imprescindible assegurar-ne una gestió eficient i un consum responsable per a evitar-ne el malbaratament.

La manca d'aigua i el consum d'aigües contaminades estan relacionats directament amb la mort de 4 de cada 10 persones als països del sud per malalties que, en molts casos, es podrien evitar. Milers de dones i infants, sobretot nenes, no poden anar diàriament a l'escola perquè han de caminar durant hores per a aconseguir aigua per al consum familiar. 1 de cada 6 persones al planeta viu sense aigua potable. Gairebé la meitat de la població mundial, 2.600 milions de persones, viu sense sistemes de sanejament bàsics, com el clavegueram i la recollida de residus. El creixement demogràfic dels darrers  anys es concentra en ciutats i grans suburbis insostenibles dels països empobrits. Les persones hi viuen en condicions molt precàries i poden arribar a destinar el 10% del salari a pagar l'aigua, entre 5 i 10 vegades més cara que en un barri residencial.

Imatge de la campanya Més aprop

Quant pesen 25 litres d'aigua?

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha produït l'exposició Més a prop per promoure una reflexió sobre les situacions que generen pobresa i desigualtats, tant als països del Sud com del Nord, així com la necessitat de defensar i garantir els drets humans per a que totes les persones tinguin una vida digna. D'entre els continguts destacats d'aquesta exposició, recuperem per al Dia Mundial de l'Aigua aquells que fan referència a l'accés aquest recurs fonamental per la vida.

25 litres d’aigua és la quantitat mínima d’aigua que una persona necessita al dia. En moltes àrees del planeta, les dones i els infants han de caminar diàriament molts quilòmetres fins al punt d’aigua més proper i carreguen, com a mínim, aquest pes. L’aigua és un element imprescindible per a la vida, per produir aliments, garantir una bona higiene i una bona salut, així com per promoure el desenvolupament social i econòmic. La manca d’aigua o el consum d’aigua contaminada agreugen la desnutrició, provoquen el 90% de les malalties dels països del Sud i la mort de 2 milions de persones cada any, la majoria infants. Més de la meitat de la població mundial que viu en zones rurals no té accés a l'aigua potable.

Si voleu saber-ne més sobre l'exposició Més a prop consulteu l'enllaç següent:

Imatge de l'exposició Més aprop

Informació relacionada

Cooperació catalana i aigua

El Govern de Catalunya, mitjançant l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, financia diversos projectes relacionats amb l'abastiment d'aigua. Entre els més destacats hi ha els següents dos projectes:

Programa d'aigua i sanejament al districte de Funhalouro (Moçambic)

Aquest projecte d'Enginyeria Sense Fronteres s'executa a Funhalouro, un dels districtes més pobres de Moçambic. El programa pretén millorar l'accés a l'aigua i al sanejament, tot treballant amb les comunitats locals. En concret, es duu a terme assistència i formació a les comunitats de camperols per potenciar pràctiques agrícoles que prioritzin els recursos locals. 

En el marc d'aquest projecte també es vol apoderar les organitzacions de camperols de Funhalouro i la seva província, Inhambane. Per aconseguir-ho, Enginyeria Sense Fronteres treballa amb la Unió Nacional de Camperols (UNAC), un moviment associatiu que, en el marc d’aquest projecte, ha facilitat la creació de la UNAC Distrital de Funhalouro. Mitjançant un treball de formació i intercanvi d’experiències es pretén reforçar la veu dels camperols envers els governs locals i actors de la societat civil.

Aigua potable i sanejament bàsic per a les comunitats rurals de Decha (Etiòpia)

Aquesta intervenció d'Ajuda en Acció es concentra al districte de Decha, ubicada a la zona de Kaffa, a Etiòpia. L'objectiu d'aquest projecte, finançat per l'ACCD, és millorar de forma sostenible l’accés a aigua potable i el sanejament bàsic, i alhora "potenciar les pràctiques d’higiene en comunitats pobres i vulnerables, reforçant el teixit social i les capacitats del govern local" dels veïnats de Dishi i Beha.

La població camperola del districte de Decha viu en condicions de pobresa extrema i pateix una alta incidència de malalties relacionades a la manca d'accés segur a l’aigua i a les deficiències higièniques i de sanejament. El present programa actua a favor del dret bàsic a la salut mitjançant la construcció de dos sistemes de subministrament d’aigua potable i sanejament bàsic en dues àrees que tenen un accés particularment reduït a aquests serveis, i espera millorar les condicions de vida d’unes 9.000 persones. La contrapart d'Ajuda en Acció en aquest projecte és ActionAid Ethiopia (AAE).

Projecte d'ESF a Moçambic
Data d'actualització:  19.03.2015