• Imprimeix

El teu docu a la Filmoteca

En l'actual Pla director 2015-2018 de cooperació al desenvolupament la comunicació pren una rellevància especial com a eina imprescindible en l'àmbit de la sensibilització social i de la incidència política, la comunicació és una aliada fonamental per la transformació social. Des d'aquesta perspectiva, la comunicació s'orienta a transformar actituds des de la comprensió de les causes estructurals que originen les desigualtats en el gaudiment dels drets humans.

Text "El teu docu a la Filmoteca"
Imatge de recurs de la FilmoTeca

La Filmoteca de Catalunya i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament han establert una línia de col·laboració per facilitar i apropar les entitats catalanes a aquest equipament cultural al qual la Llei del Cinema li assigna com a objectiu la preservació del patrimoni i la difusió de la cultura cinematogràfica.

En el marc de l’acord de col·laboració la Filmoteca de Catalunya ofereix a les entitats catalanes de pau, desenvolupament i drets humans:

  • Projecció de documentals en la programació, com a sessió aïllada o dins d’alguns cicles previstos de la Filmoteca. Cessió gratuïta.
  • Identificació i recerca de suport audiovisual per les vostres actuacions i/o visites.
  • Servei de lloguer d’espais per programar projeccions o conferències per a actes de caràcter cultural amb un preu especial (exclusivament els dilluns).

Instruccions per fer la sol·licitud:

  1. Descarregueu-vos el formulari.
  2. Envieu-lo per correu electrònic (en document adjunt) a la bústia cooperacio@gencat.cat.
  3. L’ACCD es posarà en contacte amb vosaltres per procedir a tramitar la sol·licitud.
Data d'actualització:  17.05.2016