• Imprimeix

orfes

La Unió Europea i els seus països membre constitueixen el donant més important del món, ja que representen la meitat del pressupost que es destina a ajudar els països pobres. La política de desenvolupament aposta per anar més enllà del subministrament de serveis i utilitza el comerç per impulsar el desenvolupament, promovent el comerç i obrint mercats a les exportacions procedents dels països pobres. De fet, l’objectiu principal de la política de desenvolupament de la Unió Europea és eradicar la pobresa i, en aquest sentit, els Vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de les Nacions Unides representen els elements clau.

La política de la Unió Europea té per objectiu que la població desafavorida dels països en desenvolupament puguin controlar el seu propi desenvolupament. Per aquest motiu cal resoldre les causes que els fan vulnerables, com ara la dificultat per accedir als aliments i a l’aigua potable, l’educació, la sanitat, el treball, la terra, els serveis socials, las infraestructures i un medi ambient saluda ble. També implica consolidar els processos democràtics, potenciar el marc institucional, augmentar la capacitat dels sectors públics i privats, així com fomentar el respecte pels drets humans.

Licitacions i convocatòries

Documents estratègics: Instruments geogràfics i Instruments temàtics

Documents pràctics per a les convocatòries i licitacions europees

  • Guia pràctica sobre els procediments aplicables a tots els contractes d’ajuda exterior de  la UE finançats a càrrec del pressupost general de la UE i del 10è Fons Europeu de Desenvolupament FED.
  • ENPI

Enllaços de les delegacions de la Unió Europea als països prioritaris de la cooperació catalana

instruments i programes temàtics Europeaid 2013

Per a informació del mapa dels instruments i programes temàtics Europeaid 2013, consulteu els documents adjunts.

Data d'actualització:  30.04.2013