• Imprimeix

2015

Publicitat als convenis de col·laboració formalitzats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l'exercici 2015

Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura, l'ACCD, i l'Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala

Conveni de col·laboració entre l'ACCD i el Consell Garanties Estatutàries de Catalunya

Conveni marc de col·laboració entre l'ACCD i l'Institut Català Internacional per la Pau

Conveni marc entre l'ACCD i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Acord marc de col·laboració entre l'ACCD i el Programa Nacional de Desenvolupament Local (PNDL) del Senegal

Conveni marc de col·laboració entre l'ACCD, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona

Conveni de cooperació educativa entre l'ACCD i la Universitat Autònoma de Barcelona

Conveni de cooperació educativa entre l'ACCD i la Universitat de Missouri

Conveni de cooperació educativa entre l'ACCD i la Universitat de Barcelona

Clàusula addicional de pròrroga, per a l’any 2016, del conveni entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de la Presidència, i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per regular el funcionament i règim de distribució de despeses de l’immoble situat a Via Laietana, 14 de Barcelona

Data d'actualització:  07.04.2016

Informació relacionada

  • Acords i convenis signats l'any 2015

    RESOLUCIÓ EXI/845/2016, de 21 de març, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració formalitzats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l'exercici 2015.