• Imprimeix

Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament. Convocatòria 2017

21057 - Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament. Convocatòria 2017 10 Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència cooperaciocatalana

Aquesta línia de subvencions és per donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament amb implantació a Catalunya, que es desenvolupin en països receptors d'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) a través de contraparts locals, que integrin l'enfocament de gènere i basat en drets humans i que responguin a les prioritats i objectius del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 (Pla director).

Llegiu-ne més

A les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) i les agrupacions d’ONGD sense personalitat jurídica diferenciada.

Què necessiteu fer?

Data actualització 15.12.2017