• Imprimeix

Subvencions per donar suport a actuacions i iniciatives vinculades al desenvolupament. Convocatòria 2017

21174 - 21174-Subvencions-per-donar-suport-a-actuacions-i-iniciatives-vinculades-al-desenvolupament Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència cooperaciocatalana

Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport a activitats de caràcter singular que responguin a les prioritats del Pla director de cooperació al desenvolupament i del Pla anual de cooperació al desenvolupament vigents, que s’implementin tant a Catalunya i a l’Estat com a l’estranger amb la finalitat de contribuir a la millora de les condicions de vida dels països de la llista establerta pel CAD de l'OCDE i amb especial atenció a la població refugiada. (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/Llista_CAD_receptors_AOD_2014-2016.pdf).

Llegiu-ne més

A les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD).

A les organitzacions sense afany de lucre de defensa dels drets humans.

A les universitats públiques catalanes i centres de recerca adscrits a una universitat pública catalana.

Als ens locals catalans.

Què necessiteu fer?

Data actualització 15.01.2018