• Imprimeix

La coherència de polítiques davant els nous reptes del desenvolupament

La coherència de les polítiques per al desenvolupament (CPD; en les seves sigles en anglès, PCD) ha estat identificada des de fa més de dues dècades per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) com un component essencial per aconseguir uns resultats efectius de desenvolupament sostenible, alhora que és vista com una eina perquè les dimensions econòmiques, socials i ambientals de qualsevol govern interactuïn a tots els nivells a l’hora de crear legislació i dissenyar polítiques, tant a nivell domèstic com internacional, i contribueixin a la governança global i l’assoliment de les estratègies de desenvolupament.

 

Quan

La importància de la CPD en el disseny de les polítiques públiques i la cooperació internacional ha anat augmentant impulsada pel debat al voltant de la preocupació per mesurar l’eficàcia en termes de resultats en els països en desenvolupament. Aquest enfocament en els resultats de les accions implica analitzar de manera holística l’impacte de l’acció exterior i del conjunt de les polítiques de les institucions en els seus diversos nivells, tot englobant un conjunt ampli d’actors. Alhora, el concepte i el compromís amb la CPD ha passat a ser una part integral tant de l’Agenda d’Acció d’Addis Abeba com de l’Agenda 2030 que va ser aprovada per l’Assemblea de Nacions Unides de setembre de 2015, establint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), específicament mencionat a l’ODS17 per la construcció d’aliances. Per això és un repte i una obligació de les institucions compromeses amb l’Agenda incorporar de manera efectiva l’aplicació d’aquest principi de tal manera que contribueixi a assolir els compromisos assumits.

L’objectiu d’aquest seminari és analitzar l’estat de la qüestió en la incorporació de la CPD a les polítiques públiques contrastant casos pràctics en països de l’entorn europeu que han estat pioners en la incorporació de la CPD i analitzar-ho amb experts que han treballat en la seva teorització i/o avaluació. La finalitat és estimular la voluntat política dels decisors a Catalunya per incorporar efectivament la CPD a les polítiques públiques, millorar el coneixement dels reptes que comporta, identificar els instruments normatius i institucionals necessaris i estimular un debat públic que incorpori diferents actors públics i privats. 
 
El seminari s’estructurarà en quatre parts: en la primera, els ponents exposaran breument l’estat de la CPD en els seus respectius països/institucions. Posteriorment, tres meses analitzaran en profunditat els tres aspectes identificats pel Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’OCDE per a una incorporació efectiva de la CPD a les polítiques públiques, tenint en compte que tots ells són imprescindibles per a una implementació eficaç: primerament, s’analitzaran els exercicis de diagnosi i els instruments legislatius desenvolupats pels diferents actors; en segon lloc, s’estudiaran les polítiques implementades i els mecanismes institucionals per garantir la seva execució; i, en tercer lloc, es valoraran els mecanismes de seguiment, avaluació i rendició de comptes.

Horaris

De 9 h a 17 h.

Preus

Assistència amb invitació. 

Més informació

Programa de la trobada  [PDF, 279,22 KB ]

Organitza

CIDOB i Direcció General de Cooperació al Desenvolupament.

On

CIDOB

Elisabets, 12

Barcelona