• Imprimeix

L’ACCD assumeix la vicepresidència del Grup de Coordinació de Gènere de Moçambic

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), adscrita al Departament d’Acció Exterior del Govern, portarà a terme la coordinació entre el Govern de Moçambic i el conjunt de donants que treballen en cooperació al desenvolupament al país.

02/10/2018 21:10

El Ministeri de Gènere, Infància i Acció Social del govern de Moçambic i el conjunt de donants del sector de la cooperació al país han elegit l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament –adscrita al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència- com a punt focal del Grup de Coordinació de Gènere. Amb aquesta decisió, el Govern assumeix un rol central en el sector de la cooperació a Moçambic, país prioritari per a Catalunya i amb una llarga tradició de relacions de cooperació al desenvolupament.

El representant de l’ACCD a l’Àfrica Oriental, Rui Reis, serà vicepresident del Grup de Coordinació de Gènere, i assumirà per tant la coordinació entre agències governamentals de Moçambic i les organitzacions de la cooperació, que inclouen agències de cooperació internacional, ambaixades, i entitats de la societat civil moçambiquesa i internacional.

El Grup de Coordinació de Gènere de Moçambic és un mecanisme pioner que té com a objectiu el diàleg polític, la consulta, l’intercanvi d'informació, l’anàlisi de polítiques, els programes d'assistència tècnica i el suport per a la promoció de la igualtat de gènere i l'apoderament de la dona com a part del procés de desenvolupament de Moçambic.

Aquest organisme promou la participació dels actors de cooperació en la formulació, planificació, execució, seguiment i avaluació de les polítiques públiques. També porta a terme revisions anuals per a garantir que les qüestions de gènere es reflecteixen de forma sistemàtica i adequada. D’aquesta manera, el grup vol contribuir a l'aplicació efectiva dels compromisos nacionals i internacionals de Moçambic relacionats amb la igualtat de gènere per tal d’avançar cap a una societat sense desigualtats.

El Grup de Coordinació de Gènere està format per agències de cooperació multilateral i bilateral, organitzacions de la societat civil, especialistes i activistes de gènere a títol individual i diversos departaments del govern de Moçambic: el Ministeri de Gènere, Infància i Acció Social, el Ministeri de Planificació i Desenvolupament i els membres del Consell Nacional per l’Avanç de la Dona.

La gestió del Grup de Coordinació de Gènere va a càrrec de la presidenta –actualment la Directora Nacional de la Dona de Moçambic, Angelina Paulo Lubrino- i el vicepresident, escollit anualment entre els membres del Grup, i que aquesta setmana assumeix l’ACCD.