• Imprimeix

24 de maig, dia internacional de les dones per la pau i el desarmament

La pau està indiscutiblement lligada a la igualtat entre homes i dones. Les dones no només són víctimes en els conflictes armats, sinó agents actius amb veu i agenda pròpies en els processos de pau. La cooperació catalana treballa perquè les dones siguin protagonistes dels processos de construcció de pau, tal i com reclama la Resolució de les Nacions Unides 1325.

24/05/2017 11:05
Dones, pau i seguretat

Cada any organitzacions i moviments d'arreu del món reivindiquen el 24 de maig com a dia internacional de les dones per la pau i el desarmament. Les polítiques de cooperació del Govern treballen activament per promoure la intervenció plena de les dones en la transformació dels conflictes i la construcció de la pau, un dels objectius específics recollits al Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

La seguretat humana està íntimament lligada amb el desenvolupament i l’ajut humanitari i d’emergència, i per això la cooperació catalana ha de ser activa en la prevenció del conflicte, i en el treball per a la seva resolució, i fer-ho amb un enfocament de gènere i basat en drets humans. La participació plena de les dones en les estructures de poder i en els espais de presa de decisions és essencial per a la construcció de la pau.

Web ‘Dones, pau i seguretat’

Per tal de donar a conèixer l’agenda dones, pau i seguretat -aprovada l’any 2000 amb la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de l’ONU- i promoure’n la plena implementació, l’ACCD ha contribuït al finançament del projecte ‘Dones, pau i seguretat’, de l’Escola de Cultura de Pau i la Lliga pels Drets dels Pobles.

Es tracta d’un projecte web on s’hi pot consultar tota mena de materials pedagògics, informes i documents oficials relacionats amb la construcció d’una pau sostenible i inclusiva.

Colòmbia, després del conflicte

La signatura de l’acord de pau entre el govern colombià i les FARC-EP és un moment clau per a la història del país i també per a la resta de conflictes i processos de pau existents al món. El Govern de Catalunya, a través de les seves polítiques de cooperació, ha donat suport al procés de pau i seguirà fent-ho en el futur.

Alguns projectes destacats amb suport del Govern són l’acompanyament als processos de reconstrucció del teixit psicosocial liderat pel col·lectiu de Dones de Bojayá, amb la fundació Carlos Pizarro Leongómez, l’enfortiment del dret a la participació de les dones en la construcció de pau, amb Cooperacció, i l’exigència del dret a la veritat i una vida lliure de violències per part de les dones víctimes del conflicte, amb l’entitat ACCISOL.

#DonesiPau

Recursos