• Imprimeix

Avança la coordinació entre administracions públiques de la cooperació catalana

El passat 18 d’octubre es va celebrar a Barcelona la jornada ‘Les cooperacions públiques a Catalunya: Situació actual i perspectives de futur’. L’objectiu de la trobada era intercanviar coneixements i bones pràctiques per a millorar l’articulació entre els diferents administracions de la cooperació catalana. Hi van participar càrrecs tècnics i polítics dels àmbits municipal, supramunicipal i autonòmic del sector de la cooperació d’arreu de Catalunya, així com representants d’organitzacions de la societat civil.

24/10/2018 16:10
Jornada cooperacions catalanes

Durant la jornada es van presentar els resultats preliminars del ‘Diagnòstic sobre les polítiques de cooperació al desenvolupament de les administracions públiques i de les associacions supramunicipals de Catalunya’, un estudi encarregat per l’Agència Catalana de Cooperació  al Desenvolupament a la consultoria independent Ziri. Aquest document ofereix un mapa detallat, a nivell qualitatiu i quantitatiu, de la cooperació pública que es fa des de Catalunya.

La sessió va incloure també una taula rodona amb experiències i bones pràctiques sobre coordinació entre institucions, i va acabar amb la celebració d’una sessió de debat del procés participatiu ‘Visió 2030’ dedicada a la complementarietat de les administracions públiques catalanes que fan cooperació al desenvolupament.

L’assistència a la jornada va ser nombrosa i plural, fet que reflecteix la voluntat compartida de donar un nou impuls al treball coordinat entre els actors de la cooperació a Catalunya. El treball de diagnosi és públic i es completarà durant els propers mesos, i les seves aportacions enriquiran l’estratègia de coordinació i complementarietat de la cooperació catalana, amb l’objectiu final de millorar-ne l’eficàcia envers el desenvolupament sostenible global. També contribuirà a l’alineament de l’Ajut Oficial al Desenvolupament català amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la dinamització de l’incipient procés de territorialització dels ODS a casa nostra.

Aquest estudi forma part d’un procés de debat/reflexió impulsat per la Comissió de Coordinació dels Ens Locals per a avançar en la coordinació, col·laboració i complementarietat del major nombre possible d’actors de la cooperació catalana.

A l'enllaç a continuació hi trobareu la versió preliminar dels resultats del diagnòstic, així com altres documents d'interès presentats en el marc de la jornada del dia 18 d'octubre de 2018.