• Imprimeix

Comença el procés participatiu «Visió 2030: La contribució catalana al desenvolupament global»

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, amb la col·laboració de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, impulsen un procés participatiu per a fixar l’estratègia de la cooperació catalana. Aquest procés resultarà en un document, la Visió 2030, que servirà de punt de partida dels futurs plans directors de la cooperació catalana.

01/08/2018 09:08

Catalunya és un país compromès amb la pau, els drets humans i la govenança global, i la Generalitat de Catalunya aposta per seguir contribuint al desenvolupament internacional de manera més decidida que mai. En el context actual, l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides representen una oportunitat excepcional per emmarcar la política de cooperació Catalunya en les agendes globals, tot prioritzant les «5 P» de la política exterior de Catalunya: «Persones, prosperitat, pau, planeta i partenariats».

La Visió 2030 es construirà a través d’un procés participatiu obert a tota la ciutadania. Aquest procés té per objectiu organitzar un debat ampli amb el sector de la cooperació catalana, però també vol anar més enllà de les seves fronteres tradicionals, implicar nous actors i promoure en particular la participació de persones i organitzacions que estan fent aportacions significatives per a la consecució dels ODS.

Els objectius principals d’aquest procés són elaborar una visió pròpia sobre com ha de treballar la cooperació catalana al desenvolupament en relació amb l’Agenda 2030; sustentar el futur Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022; i ampliar i diversificar les relacions que conformen el sector de la cooperació catalana, tot identificant noves oportunitats de treball conjunt.

Com participar-hi?

Hi ha tres formes diferents d’incidir en el debat de la Visió 2030:

  • Sessions presencials. Tindran lloc a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona entre el 19 de setembre i el 30 d’octubre, amb 23 sessions sobre 21 temes diferents.
  • Sessions autogestionades. Podeu organitzar la vostra sessió autogestionada a partir del juliol i fins el 30 d’octubre de 2018.
  • Participació online. És un espai obert a la ciutadania on poder fer aportacions, amb temps fins el 30 d’octubre, i és també el lloc on trobar tota la informació sobre el procés participatiu.

Les contribucions fetes a través d’aquests canals ajudaran a definir i enriquir l’estratègia de la cooperació catalana davant l’Agenda 2030 i el nou Pla director de cooperació al desenvolupament. Al finalitzar el procés participatiu s’explicarà quines aportacions s’han pogut incorporar i quines no, i s’argumentarà el perquè. 

Com major sigui el nombre i diversitat d’aportacions, més ric seran el procés i el resultat. Per això tota la ciutadania està convidada a participar-hi i a contribuir a la difusió i el coneixement d’aquest procés participatiu.

Com participar-hi?