• Imprimeix

El Govern impulsa la formació de les treballadores i treballadors públics sobre la política de cooperació al desenvolupament

Els propers 4 i 6 de juny, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament -amb el suport de l’Escola d'Administració Pública de Catalunya- organitzen la quarta edició d’un curs adreçat al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb responsabilitats o interès en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

29/05/2018 08:05

Aquest any el curs està destinat a enfortir les capacitats dels gestors i gestores dels diferents departaments i organismes de la Generalitat que tenen responsabilitat en matèria de cooperació al desenvolupament. Aquesta major capacitat ha de contribuir a millorar la qualitat de les actuacions departamentals, la coherència en l'acció de Govern i l'alineament amb els objectius i els enfocaments dels pla director vigent.

El curs vol presentar i donar a conèixer els nous alineaments, valors i principis de la política de cooperació al desenvolupament, amb un èmfasi especial en la cooperació dels departaments i organismes de la Generalitat. Al mateix temps, es vol augmentar el coneixement i la sensibilització sobre la coherència de polítiques per al desenvolupament en el si de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com donar a conèixer i aplicar, en les actuacions de cooperació al desenvolupament, els criteris de còmput de l'ajut oficial al desenvolupament definits pel Comitè d'Ajut al Desenvolupament de l'OCDE i que són d'aplicació per a la política pública de cooperació de la Generalitat de Catalunya. Finalment, el curs exposarà el moment actual del debat en matèria de cooperació al desenvolupament, especialment amb relació al marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 

El curs constarà de dues sessions, la primera el 4 de juny i la segona el 6 de juny en què es tractaran els següents aspectes.

Sessió  1: 

1. Presentació de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat i les implicacions per a la coherència de polítiques per al desenvolupament. 

· Línies mestres del Pla director actual i les implicacions per a les actuacions que realitzen els departaments i organismes de la Generalitat. 

· Instruments, modalitats i objectius prioritaris de la nova planificació. 
· Enfocament de gènere i basat en drets humans (EGiBDH) i transversalització dels principis del desenvolupament. 

2. L'ajut oficial al desenvolupament (AOD). 

· Definició de cooperació internacional al desenvolupament i quina diferència hi ha respecte d'altres actuacions de cooperació internacional. Definició, còmput i exemples del concepte d'AOD. 

· Facilitació d'exemples internacionals sobre les principals característiques de l'AOD actual, i de propostes per a les diferents unitats i departaments de la Generalitat de Catalunya. 
· Una visió del debat actual sobre AOD, cooperació descentralitzada i eficàcia del desenvolupament. 

Sessió 2: 

1. La coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD). 

· La CPD i el seu tractament en l'àmbit internacional. 

· La configuració de l'Agenda 2030 i els objectius del desenvolupament sostenible (ODS) com una agenda de CPD. 

· Oportunitats per a la coordinació i la coherència de polítiques per al desenvolupament que s'obren en el cicle de planificació estratègica.