• Imprimeix

La Generalitat de Catalunya dóna suport i promou l’intercanvi de coneixements amb l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala

Aquesta setmana, ha arribat a Catalunya Thelma Cordón, responsable de l’àrea d’arxiu de l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala (AHPN), per realitzar una estada tècnica que s’emmarca dins del projecte de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) “Suport als processos de sistematització d’informació i investigació arxivística a l’AHPN” amb la participació de l’Arxiu Nacional de Catalunya, la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, el Memorial Democràtic i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

15/05/2018 08:05
La Generalitat de Catalunya dóna suport i promou l’intercanvi de coneixements amb l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala

Durant l’estada de tres setmanes a Barcelona, Thelma Cordón se centrarà en l’àmbit arxivístic per enfortir els coneixements de l’AHPN sobre disseny i organització dels processos arxivístics i aprofundir en les normes de descripció d’arxius NODAC/NEDA. Thelma Cordón treballarà principalment a l’Arxiu Nacional de Catalunya, on intercanviarà experiències i podrà reflexionar sobre les tendències de futur. També contactarà amb  altres actors catalans, com Arxivers sense Fronteres.

A més, Thelma Cordón visitarà l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat, per conèixer de primera mà el mòdul ICA-AToM, i el Centre de Visió per Computador de la UAB. També es reunirà amb altres unitats de la Generalitat com és el Memorial Democràtic o la Direcció General de Patrimoni Cultural.

Aquest projecte de cooperació tècnica s’emmarca dins el Pla de treball signat entre el Departament de Cultura, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’ACCD amb l’objectiu, entre d’altres, d’impulsar conjuntament actuacions en matèria de desenvolupament així com coordinar la política de cooperació al desenvolupament amb la resta d’activitats exteriors de la Generalitat.