• Imprimeix

6 de febrer, Dia Mundial de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

El 6 de febrer es commemora el Dia Mundial de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina (MGF). La lluita per l’eradicació d’aquesta pràctica és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible declarats l’any 2016 per l’ONU, i la Generalitat de Catalunya actua per a fer-hi front des de diversos àmbits.

06/02/2018 10:02

La MGF és una violació dels drets humans. En concret, és una violació dels drets humans de les dones i les nenes perquè suposa la vulneració del dret a la integritat física; del dret a una vida lliure de violències; del dret a la salut i els drets sexuals i els drets reproductius de de les dones; del dret a no patir tortura o tracte cruel, inhumà o degradant; i del dret a no patir discriminació, entre d’altres.

Des la perspectiva de gènere en la cooperació al desenvolupament, la MGF suposa un acte de violència masclista fruit de les relacions de gènere i poder desiguals, les quals situen les dones i les nenes en una posició de subordinació i discriminació arreu, també a les zones on té lloc aquesta pràctica.

El Govern de Catalunya està compromès amb la prevenció de la MGF, i actua en quatre grans àmbits: el grup de treball interdepartamental per a la prevenció de la MGF; el circuit de cirurgia genital per a víctimes de MGF; el finançament de projectes de cooperació als països socis i a Catalunya; i les accions de sensibilització adreçades a la ciutadania i professionals vinculats a la MGF, tant als països del sud on es practica, com també als països receptors de població provinent d’aquests països. 

Des de la defensa de la plena igualtat de gènere, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament està compromesa amb la prevenció de la MGF, i per això financia projectes als països amb més incidència d’aquesta pràctica i participa al grup de treball interdepartamental per a la prevenció de la MGF.

Projectes finançats per l'ACCD el 2017

El suport del Govern a projectes per l’eradicació de la MGF s’emmarca en una línia de treball que té com a prioritat la materialització dels drets humans de les dones i les nenes, incloent-hi la lluita contra les violències masclistes i la garantia dels seus drets sexuals i reproductius. En aquest sentit, l’any 2017 la Generalitat de Catalunya ha finançat, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, els quatre projectes següents sobre el terreny:


1. Projecte de promoció dels drets de les dones i les nenes a Kolda (Senegal)

ENTITAT: Association des Juristes Sénégalaises (Associació de Juristes Senegaleses)

RESUM: L'objectiu general del projecte és contribuir a la promoció dels drets humans de les dones i les nenes per la igualtat i l'equitat dels drets, especialment en les zones rurals. S’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment l’ODS 5 sobre igualtat de gènere, crucial per accelerar el desenvolupament sostenible. L'assoliment d'aquest objectiu implica necessàriament l'acció sobre les causes fonamentals d'aquesta situació de desigualtat de gènere.

PAÍS: Senegal

IMPORT: 50.000 €


2. Per una vida lliure de violències contra les dones a Kolda i Tambacounda (Senegal).

ENTITAT: CooperAcció

RESUM: Contribuir que les dones i les nenes del Senegal exerceixin el seu dret a una vida lliure de violències mitjançant la lluita per a l'eradicació de pràctiques tradicionals nefastes (PTN) com les mutilacions genitals femenines (MGF) i el matrimonis de nenes.

PAÍS: Senegal         

IMPORT SUBVENCIÓ: 60.000 €


3. Apoderament i incidència per la prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a les comunitats gambianes: entre origen i destí.

ENTITAT: Fundació Wassu

RESUM: Projecte per a l’apoderament i enfortiment de capacitats de dones, homes i les comunitats gambianes en matèria d’MGF. Promoció de la defensa, garantia i exercici del dret a una adequada salut sexual i reproductiva i del dret al propi cos de les nenes i les dones gambianes, fent front a les causes estructurals socioculturals que perpetuen les desigualtats de gènere entre dones i homes.

PAÍS: Gàmbia

IMPORT: 95.812 €


4. Generant i difonent coneixement sobre la MGF a Casamance (Senegal).

ENTITAT: Fundació Wassu

RESUM: El projecte té com a objectiu la generació, difusió i divulgació de coneixement científic sobre la MGF i la seva realitat a la regió de Casamance (Senegal). La proposta pretén generar, fomentar i enfortir el coneixement sobre la MGF del públic en general i dels actors clau en particular, gràcies a l'elaboració i posterior publicació d'un estudi antropològic en revistes científiques especialitzades sobre l'MGF a Casamance. Aquest projecte pretén donar continuïtat a les tasques de generació i transferència de coneixement entorn de la MGF que la Fundació Wassu porta a terme a Gàmbia des de fa mes de tres dècades. Conscients de les elevades taxes de prevalença de MGF a les regions limítrofs amb Gàmbia, com en aquest cas, la Casamance.

PAÍS: Senegal

IMPORT: 11.273 €


D'altra banda, també inclouen actuacions específiques de prevenció de la MGF els projectes finançats a l'Agència Regional de Desenvolupament del Kolda (Senegal), i a la Xarxa de Consum Solidari per al seu programa "Apoderament de les dones de la regió del Kolda per avançar en la consolidació de la defensa, la garantia i l'exercici dels seus drets humans".