• Imprimeix

El Govern, compromès amb els drets dels pobles indígenes

El 9 d’agost es commemora el Dia Internacional dels Pobles Indígenes, constituïts per uns 370 milions de persones en 90 països. Enguany, a més, és el desè aniversari de la Declaració de l'ONU sobre els Drets dels Pobles Indígenes, un marc universal de normes mínimes per a la seva supervivència, dignitat i benestar aprovat el 13 de setembre de 2007 per l’Assemblea General.

09/08/2017 10:08

Tot i el reconeixement formal dels pobles indígenes, una dècada més tard, segueix sent necessari reivindicar l'exercici dels seus drets a la pràctica. Els pobles indígenes han heretat i retenen trets socials, culturals, econòmics i polítics diferents dels predominants en les societats en què viuen i, malgrat les seves diferències, comparteixen un problema comú arreu del món: la vulneració dels seus drets com a pobles diferenciats.

Les poblacions autòctones han reclamat durant anys el reconeixement de les seves identitats (500 grups indígenes al món parlen una aclaparadora majoria de les aproximadament 7.000 llengües existents), la seva forma de vida i el dret sobre els seus territoris tradicionals i recursos naturals; vulnerats al llarg de la història. Actualment, es troben entre les poblacions més vulnerables i perjudicades del món.

Entrevista al Comitè de Unidad Campesina de Guatemala

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional dels Pobles Indígenes, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha entrevistat dos dirigents destacats del Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala, organització nascuda el 1978 molt vinculada a les lluites i la protecció dels pobles indígenes, les seves identitats i els seus recursos naturals: Daniel Pascual, Coordinador General, i Irene Barrientos, coordinadora de l’àrea de gènere. El CUC és un soci tradicional de la cooperació catalana a Guatemala, on tot i que el 41% de la població és indígena, aquests pobles constitueixen el col·lectiu més pobre i desfavorit del país.

Suport del Govern a pobles indígenes

El Govern de Catalunya està compromès amb la defensa dels drets dels pobles indígenes des de diferents àmbits i, en particular, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament s’ha implicat en el finançament de projectes i programes centrats en les poblacions indígenes. Els podeu consultar en el següent mapa interactiu:

Dia internacional dels pobles indígenes