• Imprimeix

Convocatòria de subvencions a projectes de cooperació i EpD: darrers dies per presentar propostes

El dijous 1 de juny acaba el termini per presentar propostes de projectes de cooperació al desenvolupament i educació per al desenvolupament. El procediment es pot fer tant per via telemàtica al portal de tràmits de la Generalitat, com de manera presencial a qualsevol dels registres oficials.

30/05/2017 14:05
Convocatòria de subvencions a projectes de cooperació

La convocatòria va dirigida a organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) i també a agrupacions d’ONGD, en ambdós casos amb arrelament a Catalunya. Els projectes presentats en aquesta convocatòria tindran una durada de 12 mesos i hauran de respondre a les prioritats i objectius del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 i del Pla anual de cooperació al desenvolupament 2017, a més d’integrar l’enfocament de gènere i basat en drets humans.

A nivell pressupostari, la dotació màxima de les subvencions previstes per a aquesta convocatòria és de 3.250.000 €, repartits entre la Línia 1 (cooperació al desenvolupament, 2.450.000 €) i la Línia 2 (educació per al desenvolupament, 800.000 €).

Les bases i la convocatòria detallen les característiques, condicions i requisits per a presentar propostes. A més d’aquesta documentació, a l'apartat especial web de la convocatòria de projectes hi podeu consultar material de suport, com les preguntes freqüents i la infografia de resum, i també els enllaços als formularis.

#Convo2017