• Imprimeix

L'ACCD coordina la reunió d’avaluació i seguiment del Pla Catalunya-Marroc

L’ACCD, que coordina el grup de Cooperació del Pla Catalunya-Marroc, organitza una sessió amb tots els actors involucrats davant la data final del Pla, aquest 2017, i la possible elaboració d’un nou document estratègic.

07/03/2017 11:03
Avaluació del Pla Marroc

El 15 de setembre del 2014 el Govern de Catalunya va aprovar el Pla Marroc 2014-2017. Era la primera vegada que es duia a terme una tasca tan exhaustiva de detecció i prospectiva d’actuacions amb el Marroc. L’objectiu del pla era canalitzar les activitats, establir sinergies entre el Govern i les institucions i treballar de manera conjunta i coordinada per ampliar i potenciar futures accions.

Davant el tancament del Pla Marroc aquest any 2017, l’ACCD -en tant que coordinadora del grup de Cooperació- ha realitzat una sessió d’avaluació i seguiment del grup, que inclou un compendi d’actuacions d’administracions públiques, ens locals, ONGD, universitats, centres de recerca i organitzacions de la societat civil. Per això, l’ACCD ha considerat necessari que aquests mateixos actors puguin avaluar la tasca realitzada, així com compartir les seves expectatives davant la creació d’un nou document estratègic.

Les conclusions generals d’aquest taller porten a repensar la formulació d’uns nous objectius que permetin la creació real de sinèrgies entre els diferents actors, incloent-hi una participació més elevada dels actors marroquins, un major compromís polític, i sobretot un document més dinàmic que permeti una planificació coordinada de la cooperació catalana al Marroc.