• Imprimeix

El seminari ‘Empreses i Drets Humans’ reuneix experts d’arreu del món al Parlament de Catalunya

Els dies 16 i 17 de febrer va tenir lloc al Palau del Parlament de Catalunya el seminari ‘Empreses i Drets Humans: comparant experiències. Una mirada centrada en la perspectiva extraterritorial’, organitzat per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, amb l’objectiu d’abordar l'impacte de les empreses sobre els drets de les persones i del medi ambient.

20/02/2017 14:02
20170220_Clausura_seminari_EmpresesDretsHumans_Romeva_ICIP

El seminari va reunir, durant dos dies, una vintena d'experts d'arreu del món -membres de governs i institucions que treballen en defensa dels drets humans- i va plantejar els principals problemes que afronta el binomi empresa-drets humans, així les iniciatives més avançades en la promoció del respecte pels drets humans per part de les empreses. Exemples d’aquestes iniciatives són els plans d’acció nacionals aprovats per diferents estats, entre els quals el Regne Unit o Finlàndia, i el procés de creació d’un tractat vinculant a nivell global a partir dels Principis Rectors sobre Empreses i Drets Humans de les Nacions Unides, aprovats el 2011, que estableixen les obligacions dels estats de garantir la protecció dels drets humans per part de les empreses. El seminari també va abordar les obligacions extraterritorials de l’Estat; instruments jurídics per a la promoció i el control del compliment de l’estàndard de la diligència deguda; mecanismes d’accés a la justícia i a la compensació des de la perspectiva extraterritorial. Hi van participar ponents del Regne Unit, Finlàndia, Canadà, Dinamarca, Bèlgica, Estats Units, Noruega i França.

Estratègia del Govern

La clausura del seminari, divendres 17 de febrer, va anar a càrrec del conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva,  qui va detallar l'estratègia que impulsarà el departament que dirigeix -a través de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament- per a la promoció de la política d’internacionalització responsable de l’empresa catalana. Romeva va explicar que l'objectiu és poder tenir a punt aquesta estratègia el juliol vinent. L’estratègia inclou “els treballs d’estudi que han de permetre desplegar el centre d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a l’exterior” amb participació de la societat civil catalana; un codi ètic de protecció dels drets humans i de la igualtat de gènere; i mecanismes concrets per garantir protecció dels defensors dels drets humans. El Parlament de Catalunya va aprovar el novembre del 2016 la resolució 359/XI, que instava al Govern a iniciar els treballs de creació d’aquest centre d’estudi en el termini de vuit mesos.

Per posar en marxa aquesta estratègia el conseller va explicar que es comptarà amb la participació de tots els actors implicats: ONG, empreses, departaments, sindicats i altres actors que poden ser claus, com les cambres de comerç. També es crearà un grup de treball intern del qual en formaran part el Departament d’Afers Exteriors, a través de la Direcció General de Cooperació, i el Departament d’Empresa i Coneixement. S'ha proposat al Consell de Cooperació al Desenvolupament que el seu Grup de Treball de Sensibilització a les Empreses sigui mentrestant un espai de consulta del Govern en aquest àmbit.

Demanda de la societat civil

El seminari va abordar el procés que s’està duent a terme a Catalunya per analitzar l’impacte de les empreses catalanes que operen a l’exterior, amb la taula rodona “Les empreses catalanes com a marca de país: el cas català”. Felip Daza, membre del grup de treball sobre Empreses i Drets Humans de Lafede.cat i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, va emplaçar el govern de la Generalitat a “anar per feina” en la creació del centre d’estudi i avaluació de l’impacte de les empreses catalanes a l’exterior, que considera una “gran oportunitat per Catalunya per convertir-se en un model a nivell global”.

A la mateixa sessió, el catedràtic Antoni Pigrau, director del programa "Conflictes armats: dret i justícia" de l'ICIP, va presentar la proposta de creació d’un codi ètic de respecte dels drets humans per part de les empreses catalanes que operen a l’exterior. Es tracta d’un projecte encarregat per l'Agència Catalana de Cooperació del Desenvolupament a la Universitat Rovira i Virgili, el qual podeu descarregar en aquest enllaç [PDF]. Finalment, la directora de Business and Human Rights, Maria Prandi, va explicar el procés d’elaboració d’un Pla d’Acció Nacional sobre Empreses i Drets Humans a nivell estatal.

ICIP