• Imprimeix

Suport a l’enfortiment institucional del Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia

El Govern, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la Diputació de Barcelona (DIBA) signen un acord específic per a la col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient i Aigua (MMAiA) de Bolívia amb el projecte “Enfortiment institucional en matèria de gestió de residus”.

21/12/2016 09:12
20161221_Acord_Bolivia_Aigua
20161221_Acord_Bolivia_Aigua
El projecte contribuirà a reforçar la política pública de gestió dels residus a Bolívia mitjançant l’assistència tècnica i intercanvi de coneixements per al desenvolupament de la Llei de residus i les polítiques públiques que se’n deriven. Alhora, vol assegurar que els projectes municipals ja executats es puguin repetir a altres municipis per continuar implementant la recollida selectiva i el compostatge a d’altres punts del país.
 
 
 
El pressupost total del projecte és de 156.000 euros i les aportacions de les administracions que el financen són: l’ARC, 50.000 euros; l’ACCD, 36.000 euros; la DIBA, 50.000 euros; i el MMAiA, 20.000 euros. Aquesta col·laboració es fa en el context de l’acord general de col·laboració entre els governs català i bolivià per a l’impuls d’actuacions dirigides a l’enfortiment de la política de residus del país sud-americà.
 
 
 
La col·laboració entre els governs dels dos països per a l’enfortiment institucional del MMAiA en l’àmbit de la gestió de residus es remunta a l’any 2007. Dos resultats destacats d’aquest treball han estat l’aprovació de la Llei de residus a Bolívia a l’octubre de 2015, amb una contribució significativa de l’assistència tècnica catalana, així com la consolidació dels projectes municipals exitosos, els quals han de constituir-se en referents i ser implementats a d’altres municipis.
 
 
 
El Govern té com una de les seves prioritats el suport a les polítiques d’accés als drets socials bàsics, com l’accés a aigua potable i el sanejament. Alhora, el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 de la Generalitat de Catalunya reafirma el seu compromís envers Bolívia. D’aquesta manera continua sent un dels països prioritaris de la política catalana de cooperació al desenvolupament.

Bolívia