• Imprimeix

19 d'agost: Dia Mundial de l’Assistència Humanitària

El dia 19 d’agost va ser instituït per l’Assembla General de Nacions Unides com a dia Mundial de l’Assistència Humanitària. Se celebra des de l’any 2009 de manera que aquest serà el 3r any de l’efemèride.

Aquesta data va ser triada perquè el 19 d’agost de 2003, l’Oficina de les Nacions Unides a l'Iraq va ser bombardejada. En aquest bombardeig hi van perdre la vida 22 persones. Una d’aquestes persones va ser l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans i Representant Especial del Secretari General a l’Irak, el Sr. Sergio Vieira de Mello.

Què entenem per assistència humanitària?
L’assistència humanitària fa referència a la distribució de béns i de serveis en situacions de crisi en la quantitat i qualitat adequades. Actualment, però, es prefereix parlar d’Acció Humanitària més que d’Assistència Humanitària. L’Acció Humanitària pretén anar més enllà: inclou l'ajuda a les víctimes però també la seva protecció i la garantia dels seus drets fonamentals mitjançant el testimoniatge, la denúncia, la defensa dels drets humans i del dret internacional humanitari. L'Acció Humanitària té uns principis que la regeixen que cal respectar:

  • Humanitat: El dret de totes les persones a rebre ajuda amb l’objectiu de prevenir i alleujar el sofriment.
  • Imparcialitat: Aquest principi inclou les idees de no-discriminació i no-condicionalitat per motius d’ètnia, sexe, creença o altres, i de prioritat en funció de les necessitats.
  • Independència: Fa referència a la garantia d’imparcialitat davant de pressions polítiques, econòmiques o d’altre tipus.
  • Neutralitat: El principi no implica una neutralitat intel·lectual, sinó un comportament neutral en un conflicte com a garantia d’imparcialitat, no prenent part en els conflictes. D’aquí es dedueix el respecte a l’espai humanitari i a la llibertat d’accés.

 

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), disposa d’una àrea d’Acció Humanitària. Des de l’àrea d’Acció Humanitària es pretén contribuir a prevenir i a cobrir les necessitats de les poblacions afectades per desastres d’origen natural, socionatural o humà, a restablir llurs drets fonamentals i llur dignitat humana, i a reduir llur vulnerabilitat i fomentar llurs capacitats. En aquest sentit, la principal eina de la que es disposa per donar resposta a les situacions de crisis humanitàries és el Conveni d’Acció Humanitària.

L’any 2010, des de l’ACCD es van firmar convenis d’Acció Humanitària amb 7 entitats: Metges Sense Fronteres, Creu Roja, Acció Contra la Fam, Pallassos Sense Fronteres, Save The Children, Intermon Oxfam i Farmacèutics Mundi. Aquests convenis han permès actuar en situacions d’emergència creades, entre d’altres, per les inundacions al Pakistan, pel conflicte bèl·lic de Líbia o de Costa d’Ivori, però també han permès actuacions en crisis cròniques o crisis més oblidades per millorar p.e. la situació dels camps de refugiats al Txad (i de la població d’acollida), la situació de fam crònica a Níger, o el tractament de malalties oblidades com el Kala Azar, entre d’altres. Des de l’àrea d’Acció Humanitària de l’ACCD també es pretén contribuir a incrementar la resiliència de les poblacions que han patit o poden patir desastres, per mitjà de l’adopció d’estratègies de reducció dels risc de desastres. Es realitza gràcies als programes de gestió de riscos. També s’intervé en projectes de reconstrucció o crisis oblidades a partir de convocatòries Ad-hoc i es col·labora amb agències de Nacions Unides com són l’ACNUR (Alt Comissionat de nacions Unides pels Refugiats) i el PMA (Programa Mundial dels Aliments).

D’altra banda, amb l’objectiu de contribuir en la prevenció i en la resposta a situacions d'emergència des de l’ACCD es va crear l’any 2005 el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència (CCAHE), la funció del qual és coordinar l'actuació conjunta d'institucions i entitats catalanes davant de situacions d'emergència a països del sud per donar una resposta ràpida a les actuacions humanitàries.

Data d'actualització:  19.08.2012