Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits  > Òrgans consultius i de participació  > Consell de Cooperació al Desenvolupament
 

Consell de Cooperació al Desenvolupament

És l’òrgan consultiu i de participació de la comunitat catalana per al desenvolupament de l’activitat de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit i està format per representants de l’Administració de la Generalitat i de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament i altres institucions, entitats i personalitats rellevants reconegudes com a membres destacats de la comunitat catalana per al desenvolupament.


Funcions

Les seves funcions venen regulades per la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i són les següents:

  1. Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre els avantprojectes i altres disposicions generals de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit.
  2. Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre el pla director i els plans anuals de cooperació al desenvolupament.
  3. Conèixer els informes de seguiment dels plans anuals i les avaluacions del pla director i proposar, després de fer-ne l’estudi i la deliberació, les recomanacions oportunes.
  4. Fer arribar al Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors, les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit.
  5. Proposar, en funció de circumstàncies especials, la modificació dels plans anuals i, si escau, del pla director.
  6. Les altres funcions que li assigni el conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors o li siguin atorgades expressament per les lleis o els reglaments.

 

 

 

Composició

El funcionament, la composició i les funcions del Consell de Cooperació al Desenvolupament es regulen pel Decret 139/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen els òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament.

CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Tractam.

Nom

Cognoms

Càrrec Comissió

Institució

Càrrec Institució

Presidència

 

 

Sra.

Núria

Camps Vidal

Presidència i vocalia experta

AVALUEM

Directora

Vicepresidència

 

 

Sr.

Jordi

Solé Ferrando

Vicepresidència

Secretaria d'Afers Exteriors (SAEUE)

Secretari

Sis vocalies en representació de departaments i organismes de la Generalitat

Sr.

Antoni

Diaz Vendrell

vocal

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries

Sr.

Lluc

Beltran Beltran

suplent

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Responsable de Relacions Exteriors

Sra.

Josep Oriol

Fernández  Saltor

Vocal

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF)

Director de serveis

Sra.

Mireia

Llorens Poch

Suplent

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF)

Responsable de l'Àmbit Internacional (Gabinet Tècnic)

Sr.

Martí

Boneta Carrera

vocal

Departament d'Ensenyament (DENS)

Tècnic del Servei de Suport a la Comunitat Educativa

Sra.

Teresa

Moragas Bassa

suplent

Departament d'Ensenyament (DENS)

Servei de Suport a la Comunitat Educativa

Sr

Agustí

Colomines Companys

vocal

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAH)

Director de l'EAPC

Sr.

Lluís

Bertran Saura

suplent

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAH)

Subdirector general de Recerca i Gestió

Sr.

Josep Antoni

Pujante Conesa

Vocal

Departament de Salut (DSLT)

Cap de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació

Sra.

Maria Teresa

Alay Romero

Suplent

Departament de Salut (DSLT)

Tècnica de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació

Sr.

Lluís

Farran Carbonell

vocal

Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)

Cap Serveis D'estudis (Gabinet Tècnic )

Sra. 

Laia

Mercadé Ruiz

suplent

Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)

Membre de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat

Les persones titulars de la DGCD, de la direcció de l'ACCD i d'ACCIÓ

Sr.

Manel

Vila Motlló

vocal

DGCD

Director General

Sr.

Saki

Aciman Behar

suplent

DGCD

Responsable de relacions institucionals i coordinació

Sr.

Manel

Vila Motlló

vocal

ACCD

Director

Sr.

Marc

Bou Novensà

suplent

ACCD

Coordinador de l’àmbit de cooperació

Sra.

Núria

Betriu

vocal

ACCIÓ

Consellera delegada

Sra.

Francesca

Guardiola Sala

suplent

ACCIÓ

Cap de relacions institucionals

Sis vocals en representació de les ONGD

Sra.

Míriam

Acebillo Baqué

Vocal

LaFede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Presidenta

Sra

Rita

Huybens

vocal

LaFede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Vicepresidenta

Sr.

Tono

Albareda Tiana

Vocal

LaFede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Vicepresident

Sra.

Francesc

Mateu Hosta

Vocal

LaFede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Director Oxfam Intermón

Sr.

Luca

Gervasoni Vila

Suplent

LaFede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Vocal

Sra.

Josefina

Diaz Petit

suplent

LaFede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Vocal

Sr.

Alex

Guillamon

suplent

LaFede.cat -Organitzacions per la jústicia global

Director Entrepobles

Sr.

Lluís

Puigdemont Reverter

vocal

Coordinadora ONG solidàries de comarques gironines i Alt Maresme

Vicepresident

Sra.

Núria

Cuadrat Pèlach

suplent

Coordinadora ONG solidàries de comarques gironines i Alt Maresme

Responsable de gestió
dels recursos educatius

Sra.

Francisca Maria

Deltell Gros

vocal

Coordinadora ONGD i altres moviments solidaris de Lleida

Presidenta

Sr.

Víctor

Llàcer Garcia

suplent

Coordinadora ONGD i altres moviments solidaris de Lleida

Coordinador tècnic

Dos vocals representants del món sindical

 

 

Sr.

Ricard

Bellera Kirchhoff

vocal

CCOO de Catalunya

Secretaria d'Internacional, Migracions i Cooperació

Sra.

Michela

Albarello

suplent

CCOO de Catalunya

Directora Fundació Pau i Solidaritat

Sr.

Daniel

García Tenorio

vocal

UGT de Catalunya

Membre executiva UGT

Sr.

Javier

Martínez Villarreal

suplent

UGT de Catalunya

Subdirector de sindicalistes solidaris

Dos vocals representants del món empresarial

 

Sra.

Míriam

Sabaté Sanabre

vocal

Micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya (PIMEC)

Directora Departament Internacional

Sr.

Jacint

Soler Matutes

suplent

Micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya (PIMEC)

Director institucional

Sr.

Domènec

Espadalé Vergés

vocal

Consell General de Cambres Catalunya

Vicepresident

Sr.

Narcís

Bosch Andreu

suplent

Consell General de Cambres Catalunya

Director Gerent

Dos vocals representants de les universitats

 

Sr.

Josep

Casanovas García

Vocal

Consell Interuniversitari de Catalunya

Catedràtic del Departament d'Estadística i Investigació Operativa a la UPC

Sra.

Irene

Maestro Yarza

vocal

Consell Interuniversitari de Catalunya

Profesora Titular del Departament de Política Económica i Estructura Económica Mundial de la UB

Sra.

Mònica

Figueras Maz

suplent

Consell Interuniversitari de Catalunya

Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la UPF

Sr.

Antoni

Pigrau Solé

suplent

Consell Interuniversitari de Catalunya

Catedràtic de Dret internacional públic i relacions internacionals al Departament de Dret Públic de la URV

Dos vocals representants dels col·legis professionals

 

Sra.

Núria

Carrera Comes

vocal

Col·legis professionals

Decana del Col·legi de Treball Social

Sr.

Pepín

de la Rosa Casado

suplent

Col·legis professionals

President del Col·legi d'Educadores i Educadors

Un o una vocal representant del Consell Nacional de Joventut de Catalunya

 

Sra.

Julia

Petit Terrades

vocal

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

Secretària

Sra.

Miquel

Rueda Peradejordi

suplent

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

Vicepresident

Un o una vocal representant del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Sr.

Arnau

Queralt Bassa

vocal

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

Director

Sra.

Raquel

Ballesteros Arenas

suplent

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

Tècnica

Un o una vocal representant del Consell Nacional de Dones de Catalunya

 

Sra.

Alícia

Oliver Rojo

vocal

Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)

Responsable del Grup de Participació Internacional

Sra.

Carme

Riu Pascual

suplent

Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)

Membre permanent

Un o una vocal en representació de les associacions d'immigrants de Catalunya

 

Sr.

Ghassan

Saliba

vocal

Associacions d'immigrants a Catalunya

President Centre informació de treballadors estrangers (CITE)

Sr.

Orland

Cardona Pérez

suplent

Associacions d'immigrants a Catalunya

Secretari de la Taula de Ciutadania i Immigració

Un o una vocal representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 

Il·lm Sra.

Meritxell

Budó Pla

vocal

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Presidenta
Alcaldessa de la Garriga

Sr.

Josep

Sagarra Luna

suplent

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Secretari
Regidor Ajuntament de Vallromanes

Dos vocals en representació dels ens locals, a proposta de les entitats municipalistes més representatives

iI·Im. Sr.

Miquel

Buch Moya

vocal

Associació Catalana de Municipis (ACM)

President
Alcalde de Premià de Mar

il·Im. Sr.

David

Saldoni de Tena

suplent

Associació Catalana de Municipis (ACM)

President de la Comissió de Benestar Social i Participació
Alcalde de Sallent

Sr.

Candela

López Tagliafico

vocal

Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

Presidenta de l'àmbit de cooperació i solidaritat
Alcaldessa Castelldefels

Sr.

Josep Manel

Abad Navarrete

Suplent

Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

Tècnic 

Quatre voals experts

 

 

 

Sra.

Núria

Camps Vidal

experta

Avaluem

Directora

Sr.

Francesc

de Dalmases Thió

expert

Igman Acció Solidària

President

Sra.

Lola

Badenas

experta

Suds

Equip tècnic

Sr.

Antoni

Verger

expert

Investigador i professor

Investigador i professor

Secretaria

 

 

 

Sr.

Manel

Vila Motlló

Secretaria

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament

Director general

 Actualització de 03/08/2016

 
 
 
Data d'actualització: 27.05.2013