• Imprimeix

Borsa de treball

Per participar a la borsa de treball de l’ACCD cal enviar un correu electrònic amb el currículum vitae i una carta de presentació, si s’escau, a l’adreça rrhh.accd@gencat.cat.

Els perfils professionals que es busquen són generalment els que estan indicats a la Relació de llocs de treball de l’ACCD, és a dir, des d’auxiliars administratius, passant per administratius, tècnics i caps d’àrea en diferents àmbits del coneixement relacionats amb la cooperació al desenvolupament, l’educació pel desenvolupament i l’acció humanitària però també amb les tasques pròpies de gestió d’una administració pública (serveis jurídics, contractació administrativa, gestió econòmica, arxiu i documentació, recursos humans, etcètera), la gestió de subvencions i el procediment administratiu, així com d’altres relacionades amb la comunicació corporativa.

Les dades personals facilitades a través del currículum vitae seran incorporades a un fitxer específic de dades titularitat de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Via Laietana, 14, 4a planta, 08003 de Barcelona, amb la finalitat de considerar-les en possibles processos de selecció de personal en regim temporal, d’acord amb el què estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Respecte aquestes dades, disposa dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i els pot exercir, tenint en compte les previsions legals al efecte, enviant la corresponent petició per escrit a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

El període durant el qual es consideraran les dades com a vigents serà d’un any a partir de la recepció d’aquestes. 

Data d'actualització:  07.03.2016