• Imprimeix

2007-2010

Les memòries i els documents que es presenten a continuació expliquen de manera detallada els projectes, programes i intervencions de la cooperació catalana durant el període regit pel Pla director de cooperació al desenvolupament 2007-2010.

Resultats de la cooperació. Any 2010

Resultats de la cooperació. Any 2009

 • Memòria de la cooperació catalana 2009 pdf icon [1,61 MB ]
  Aquesta memòria 2009 presenta dues novetats, amb l'objectiu de millorar el seguiment i còmput de l'AOD de la Generalitat de Catalunya. La primera és l'ampliació de l'ús del Marcador d'Igualtat de Gènere del CAD de l'OCDE al conjunt d'accions finançades per la Generalitat. La segona novetat fa referència a la presentació de les dades d'execució geogràfica de l'AOD per països i per Països Menys Avançats (PMA) / resta de països.
 • Presentació de l'execució de l'AOD durant l'any 2009 ppt icon [1,35 MB ]
  Aquest document explica l'AOD català durant l'any 2009 indicant la tasca feta segons les línies estratègiques, les àrees geogràfiques, la modalitat de la cooperació i la distribució per actors, entre d'altres.
 • L'ajut oficial al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya l'any 2009 xls icon [1,92 MB ]
  Aquest document informa de l'ajut oficial al desenvolupament executat durant l'any 2009, segons les línies estratègiques i les àrees geogràfiques prioritàries i preferents. El text recull dades sobre indicadors específics, com la igualtat de gènere, i ofereix una comparativa de l'AOD català en els darrers vint anys.

Resultats de la cooperació. Any 2008

 • Memòria de la cooperació catalana 2008 pdf icon [1,43 MB ]
  La memòria del 2008 repassa l'ajut oficial al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya durant aquest any, l'eficiència i la gestió d'aquest ajut, la concentració sectorial i geogràfica, i els instruments i actors. El document presenta dues novetats: d'una banda, la incorporació de l'anomenat Marcador d'Igualtat de Gènere del Comitè d'Ajut al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE, que visualitza l'equitat de gènere en les actuacions de cooperació finançades; d'altra banda, canvis en el còmput de l'AOD destinat a educació superior, seguint les recomanacions del CAD i del Consell de Cooperació al Desenvolupament.
 • L'ajut oficial al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya l'any 2008 xls icon [1,27 MB ]
  Aquest document informa de l'ajut oficial al desenvolupament executat durant l'any 2008, segons les línies estratègiques i les àrees geogràfiques prioritàries i preferents. El text recull dades sobre indicadors específics, com la igualtat de gènere, i ofereix una comparativa de l'AOD català en els darrers vint anys.
 • Presentació de l'execució de l'AOD durant l'any 2008 ppt icon [1,33 MB ]
  Aquest document explica l'AOD català durant l'any 2008 indicant la tasca feta segons les línies estratègiques, les àrees geogràfiques, la modalitat de la cooperació i la distribució per actors, entre d'altres.

Resultats de la cooperació. Any 2007

 • Memòria de la cooperació catalana 2007 pdf icon [1,28 MB ]
  La Memòria 2007 inaugura un nou format per als documents de presentació de resultats de la cooperació que vol ser més informatiu, transparent i útil. El document explica les bases del nou Pla director 2007-2010, detalla l'execució de l'AOD català durant l'any 2007 i es fixa en la concentració sectorial i geogràfica de l'ajut, en les modalitats, els instruments i sectors, i en la qualitat.
 • L'ajut oficial al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya l'any 2007 xls icon [891,5 KB ]
  Aquest document descriu mitjançant taules i gràfics l'ajut oficial al desenvolupament executat durant l'any 2007, especificant la feina feta segons les línies estratègiques i les àrees geogràfiques, i comparant l'evolució de l'AOD català en els darrers vint anys.
Data d'actualització:  20.01.2010