• Imprimeix

2015-2018

Les memòries i els documents que es presenten a continuació expliquen de manera detallada els projectes, programes i intervencions de la cooperació catalana durant el període regit pel Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

Informe extern sobre l’avaluació del Pla Director 2015-2018

Data d'actualització:  04.12.2019