• Imprimeix

Funcions i objectius

Funcions

  • Executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament, construcció de pau i acció humanitària de la Generalitat de Catalunya i els recursos econòmics i materials que s'hi destinen.
  • Assessorar l'Administració de la Generalitat sobre la planificació de la política catalana de cooperació al desenvolupament i d'acció humanitària.
  • Efectuar convocatòries públiques per a l'atorgament de subvencions i finançament de projectes de cooperació al desenvolupament i d'acció humanitària.
  • Assessorar i donar suport a entitats públiques i privades que exerceixin activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i l'acció humanitària.
  • Dissenyar i executar projectes i accions de cooperació al desenvolupament, construcció de pau i acció humanitària, incloent-hi els àmbits de la formació, la sensibilització ciutadana i la difusió.
  • Coordinació dels ajuts i la cooperació al desenvolupament dels departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.

Objectius

L'objectiu principal de l'ACCD és contribuir a canviar les relacions Nord-Sud i afavorir, amb aportacions i transferències de recursos, coneixements i capital humà, l'èxit dels processos i els models de desenvolupament dels països empobrits. El Govern i la ciutadania de Catalunya se sumen així a la comunitat internacional en la lluita contra la pobresa i les desigualtats, i en la millora significativa de l'accés a la sanitat, l'educació i l'aigua, l'ampliació de drets humans o la governança democràtica, entre altres, amb una acció transformadora i compromesa amb els pobles més desfavorits del món.

Així, amb la voluntat i el compromís d'esdevenir exemple de qualitat, de bones pràctiques i de creació de ponts de solidaritat, l'ACCD es basa en una concepció de la cooperació al servei del desenvolupament humà sostenible i com a projecció i enfortiment de valors com la pau, el respecte als drets humans i la democràcia, els drets dels pobles, la defensa i la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, el dret a governar-se amb les pròpies institucions de govern i a definir les pròpies estratègies de desenvolupament, el respecte pel pluralisme i la diversitat, el principi de subsidiarietat i la participació democràtica. En tots aquests valors, Catalunya té tradició de treball i pot aportar la seva experiència a favor d'un ordre internacional més equitatiu.

Pel que fa a la localització de les nostres actuacions, la concentració dels esforços i l'enfortiment de determinats sectors d'intervenció segons les necessitats locals i les nostres capacitats i experiència tècnica, permetran a l'ACCD ser més efectiva i aconseguir un impacte sobre el desenvolupament més sostingut i durador.

L'ACCD vol refermar el seu compromís amb l'acció humanitària i d'emergència, i alhora, impulsar l'enfortiment de processos de construcció de pau i de les pròpies identitats en països en conflicte i postconflicte, i donar suport a les iniciatives solidàries que la societat civil catalana duu a terme arreu del món.

Finalment, des del convenciment que l'assoliment del desenvolupament humà sostenible exigeix, en paral·lel, l'educació i la conscienciació per part de la societat catalana i dels països del Nord de la realitat del Sud, se n'impulsarà el coneixement i la sensibilització, i es treballarà per millorar les capacitats dels agents catalans de cooperació al desenvolupament per millorar la qualitat de l'ajut.

Data d'actualització:  22.12.2015