• Imprimeix

Estructura i organigrama

Responsable: Manel Vila i Motlló
Càrrec: Director general de Cooperació al Desenvolupament
Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003 Barcelona
Telèfon
935 545 400 / 935 676 330
Fax
935 545 500
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
  1. Impulsar, dissenyar, planificar, fer el seguiment i avaluar la política catalana de cooperació al desenvolupament i acció humanitària.
  2. Impulsar la qualitat i l'eficàcia de la política de cooperació al desenvolupament.
  3. Elaborar les directrius sobre el control d'eficàcia i eficiència de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, així com el suport a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea en les seves relacions amb l'Agència.
  4. Vetllar per la coordinació de les actuacions de cooperació al desenvolupament del Govern i impulsar la coherència de polítiques per al desenvolupament.
  5. Impulsar la participació, la coordinació i la col·laboració amb el conjunt dels actors de la cooperació al desenvolupament.
  6. Promoure la participació i la contribució de la Generalitat de Catalunya en els espais de definició de l'agenda internacional en matèria de desenvolupament i cooperació al desenvolupament i la incorporació d'aquesta agenda a la política de cooperació del Govern.
  7. Promoure l'equitat de gènere i la resta d'eixos transversals en els nivells estratègic, operatiu i institucional de la política de cooperació al desenvolupament.
  8. L'exercici de les funcions que estableix l'article 21.1 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.
  9. Assumir la representació de la persona titular de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea en els fòrums i organismes internacionals en l'àmbit de les seves competències.
  10. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.