• Imprimeix

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament és l'organisme responsable de la planificació de les polítiques de cooperació i acció humanitària de la Generalitat de Catalunya, i l'encarregada de vetllar per la seva correcta execució mitjançant l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Està adscrita a la Secretaria d'Afers Exteriors i Unió Europea.

Aquest òrgan va néixer a finals de l'any 2006 amb la voluntat de millorar la coherència en les polítiques de cooperació al desenvolupament del Govern de Catalunya, tal com preveu la Llei de cooperació al desenvolupament. Les tasques vinculades a la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament són:

  • Planificar, impulsar i fer el seguiment de la política catalana de cooperació al desenvolupament i d'acció humanitària.
  • Elaborar les directrius i els principis rectors que conformen els programes de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
  • Elaborar directrius en el control d'eficàcia i eficiència de l'Agència de Cooperació al Desenvolupament, així com el suport a la Secretaria en les seves relacions amb l'Agència.
  • L'exercici de les funcions que estableix l'article 21.1 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i les altres que li encomanin els òrgans jeràrquicament superiors.
  • Qualsevol altra funció relacionada amb les anteriors que li sigui encomanada pels òrgans jeràrquicament superior
Data d'actualització:  28.12.2009