• Imprimeix

Compromís del 0,7% i recursos

Tot i els avenços registrats en els darrers anys en termes de desenvolupament, calen encara més esforços per revertir la situació actual pel que fa a la pobresa i l'exclusió. Dades de les Nacions Unides alerten de l'augment del nombre de persones que passen gana al món: una sisena part de la humanitat passa gana, i el 2009 la xifra superava els 1.020 milions de persones, la majoria infants i dones.

Els caps d'estat i de govern de tot el món es van comprometre l'any 2000 a treballar per reduir a la meitat, abans del 2015, el nombre de persones que passen gana al món, reduir la mortalitat infantil i promoure l'accés a l'educació i l'equitat de gènere, entre d'altres. Són els anomenats Objectius de desenvolupament del mil·lenni, que orienten les principals accions de la comunitat internacional en la cooperació i la solidaritat internacional.

La política de cooperació catalana està en sintonia amb les prioritats definides per la comunitat internacional i defineix, tant a la Llei de cooperació (Llei 26/2001), de 31 de desembre, com al Pla director 2007-2010 i als diferents plans anuals, el compromís de l'acció pública catalana en la promoció del desenvolupament humà i l'eradicació de la pobresa. Aquesta acció es concreta mitjançant l'ajut oficial al desenvolpament (AOD), és a dir, el pressupost destinat per part de les administracions públiques a polítiques de cooperació i amb caràcter concessiu.

A partir de la Cimera de Monterrey, promoguda per l'ONU el 2002, la comunitat internacional va donar un impuls significatiu al compromís amb el finançament del desenvolupament. De fet, tal com assenyala l'informe del Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament, des del 2001 l'ajut s'ha incrementat un 4% anual en termes reals. Des de la Unió Europea, el compromís amb el finançament del desenvolupament es tradueix en el 0,5% de l'ajut oficial al desenvolupament per al 2010 i el 0,7% per al 2015.

En aquest context, el Govern de Catalunya va destinar el 2004 un 0,25% dels tributs propis a l'ajut oficial al desenvolupament, un percentatge que ha anat augmentant fins al 0,39% de l'any 2008, tot i l'actual context de recessió i crisi mundial, que també ha obligat a adaptar l'escenari econòmic que preveia l'actual Pla director 2007-2010.

La Generalitat manté el seu compromís amb el finançament del desenvolupament i el compromís del 0,7% i, mentre no s'hi pugui arribar, posarà un èmfasi especial en l'aprofundiment de la qualitat i l'eficiència de l'ajut més que no pas en la quantitat.

Data d'actualització:  28.12.2009