• Imprimeix

Documents estratègics

El Pla director 2015-2018 de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya ha fet una aposta decidida per la qualitat i l'eficàcia de l'ajut. Amb aquest propòsit, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, conjuntament amb l'ACCD i els departaments de la Generalitat, impulsen l'elaboració de fulls de ruta compartits que garanteixin una acció més estratègica, concentrada, coordinada, previsible i de qualitat de la cooperació catalana.

Aquests fulls de ruta consten d'estratègies geogràfiques, directrius d'objectius transversals, estratègies per donar aplicació a les modalitats i els instruments de la cooperació, etc.

Data d'actualització:  18.03.2016

Informació relacionada