El Pla anual de cooperació al desenvolupament és l'instrument de programació de l'activitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit, i desenvolupa els objectius, les prioritats i els recursos establerts pel Pla director.

Plans anuals anteriors