Normativa en tràmit:

En aquests moments no hi ha cap normativa que estigui en procés d’elaboració. En cas que hi hagi qualsevol procés d’elaboració de normativa, es farà constar en aquest apartat.

 

Actes amb incidència sobre el domini públic:

En aquests moments no s’han identificat actes emanats de l’Agència que tinguin incidència sobre el domini públic del seu àmbit de competències.

 

Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics:

En aquests moments no s’han identificat actes administratius emanats de l’Agència que tinguin incidència sobre la gestió dels serveis públics del seu àmbit de competències.

 

Revisió d'actes administratius:

En aquests moments no s’han identificat actes administratius emanats de l’Agència que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa.

 

Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa:

En aquests moments no s’han plantejat consultes sobre la interpretació i aplicació de la normativa relacionada amb les funcions l’Agència. En la mesura que es plantegin aquestes consultes, s’aniran publicant al web de l’Agència.

 

A continuació trobareu la normativa i legislació relacionada amb l’Agència i les seves competències i funcions.