La normativa d’Identitat Corporativa de la Generalitat de Catalunya estableix que les organitzacions finançades per l’ACCD són responsables d’oferir l’adequada publicitat d’aquest suport. Per a fer-ho, cal que incloguin els logotips de l'ACCD i la Generalitat de Catalunya en tota informació, publicitat, obres i material editat que sigui resultat de la subvenció atorgada. Si escau, també s’hi acompanyarà el text «Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació de la Generalitat de Catalunya».

La utilització conjunta dels logotips de l’ACCD i Generalitat de Catalunya ha de seguir obligatòriament unes proporcions determinades. En aquesta pàgina podeu descarregar els logotips ja maquetats i en el format que més escaigui: horitzontal o vertical. Cal que valideu amb l’ACCD els materials de difusió per assegurar que l’ús dels elements visuals és adequat.

Podeu descarregar altres formats dels logotips de l’ACCD i la Generalitat de Catalunya al web d’Identitat Corporativa.

Data d'actualització:  04.04.2018