En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publiquem en aquesta pàgina els continguts relatius a l'organització de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Organigrama

Consell d'Administració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Personal de l'ACCD

Data d'actualització:  09.08.2017