• Imprimeix

Línia 1

mocambic

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions a iniciatives presentades per actors de cooperació catalans per a la transformació social, que responguin a un enfocament integrat de gènere i basat en drets humans i s’orientin al compliment dels objectius estratègics i específics del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

La línia 1 es divideix en dues modalitats: el suport a projectes de desenvolupament (modalitat A) i el suport a projectes d'educació per al desenvolupament (modalitat B). 

Els terminis de presentació de sol·licituds de la nota conceptual en les subvencions de la línia 1, modalitats A i B, és entre els dies 22 de març de 2016 i 6 d'abril de 2016, ambdós inclosos, ja sigui per registre o a través del portal de tràmits.

Un cop superada la primera fase, el termini de presentació de la sol·licitud de la nota ampliada és de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista d'entitats admeses i excloses de la primera fase de valoració en el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (tauler.gencat.cat).

1. Bases de la convocatòria

En aquest apartat trobareu les diferents resolucions de les bases que convoquen la Línia 1: Suport a projectes de desenvolupament i educació per al desenvolupament. Cal que llegiu tant les bases reguladores generals com les bases reguladores específiques per a preparar correctament les sol·licituds de subvenció. En aquest sentit, posem a la vostra disposició el text refós de les bases generals, on veureu destacades les modificacions respecte les bases generals del període anterior. 

Finalment, en aquest apartat hi trobareu també la resolució, a data de 7 de març de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions

2. Formularis normalitzats

En aquest apartat trobareu l'enllaç els diferents formularis normalitzats per presentar-se a la convocatòria 2016, ja sigui per a projectes de desenvolupament i per projectes d'educació per al desenvolupament.

Per poder descarregar-vos els formularis només heu de desar els documents al vostre ordinador. (Video-tutorial)

3. Resolucions sobre la convocatòria

En aquest apartat hi trobareu, a mesura que siguin publicades, les resolucions de sol·licituds admeses i excloses, les resolucions provisionals i la resolució definitiva de la convocatòria.

Informació relacionada

4. Material de suport

En aquest apartat podeu consultar la infografia de resum, basada en les bases generals i específiques, que té per objectiu facilitar la lectura dels aspectes més importants de la convocatòria, com són els requisits de la convocatòria, els imports màxims que es poden sol·licitar, el calendari previst, i els elements de focalització, entre d'altres elements destacats. Aquest document no substitueix, sinó que complementa, la lectura de les bases generals i específiques.

El segon document que posem a la vostra disposició és l'annex, que exposa el llistat complet de criteris de valoració que regeixen aquesta convocatòria.

Finalment, el document de dubtes i preguntes freqüents d'aquesta línia 1 de la convocatòria recopila les principals qüestions que poden sorgir durant la preparació de la sol·licitud dels projectes. Recomanem que el llegiu atentament i, en cas que el vostre dubte no hi quedi recollit, envieu la pregunta a l'adreça subvencions.accd.exi@gencat.cat.

5. Vídeo-tutorials del tràmit electrònic

Amb la voluntat de facilitar el procés de presentació de la documentació d'aquesta convocatòria mitjançant el tràmit electrònic, hem elaborat una sèrie de vídeo-tutorials que mostren, pas a pas, el procés complet. Aquí sota trobareu l'enllaç a cadascun dels vídeos per separat. Si els voleu veure en format de llista de reproducció de Youtube, només cal que seguiu aquest enllaç.

6. Pla director de la cooperació al desenvolupament 2015-2018

El Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 és l’expressió tècnica principal de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat, un instrument estratègic que es basa en un procés de diagnosi, anàlisi, consulta, participació i avaluació de l’experiència. El document recull les línies mestres de la política pública de cooperació al desenvolpament, així com les prioritats geogràfiques i sectorials, els objectius estratègics, el recursos humans, materials, econòmics i de gestió; i també les línies de coordinació, col·laboració o cooperació amb altres agents implicat en la cooperació. 

El pla director estableix dos objectius estratègics per al conjunt de la cooperació impulsada des de les institucions públiques catalanes: els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles. En conseqüència, els projectes presentants a les diverses convocatòries de subvencions de l'ACCD han d'estar basats en aquests dos objectius estratègics. 

Podeu consultar-lo, en diversos idiomes, als enllaços següents.

7. Enfocament de gènere i basat en drets humans (EGiBDH)

Juntament amb el compliment dels objectius estratègics del Pla director, és un requisit que els projectes presentats a la convocatòria de subvencions incorporin l'enfocament integrat de gènere i basat en drets humans (EGiBDH). 

Aquest enfocament es caracteritza per integrar en un de sol l’enfocament de gènere i l’enfocament basat en drets humans com a eix vertebrador estratègic, operatiu i organitzatiu de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. L’EGiBDH posa al centre de la cooperació al desenvolupament les persones, les relacions de gènere i els drets humans amb la finalitat de transformar les desigualtats existents per així assolir la justícia social i la igualtat efectiva de les dones i els homes. L’EGiBDH és també un marc conceptual i d’anàlisi, una estratègia, una metodologia i alhora una praxi que cerca analitzar i eradicar les causes estructurals que provoquen vulneració dels drets humans, desigualtats i discriminacions (econòmiques, laborals, polítiques, socials, culturals), i amb especial èmfasi les desigualtats de gènere.

Per tot això, recomanem encaridament la lectura del document de l'EGiBDH, disponible a continuació. 

Data d'actualització:  06.04.2016