• Imprimeix

2014

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2014
 
 

 

FORMULARIS DE JUSTIFICACIÓ

RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS

El tauler d’anuncis electrònic de la Generalitat, l’e-Tauler, publica la resolució de la convocatòria de subvencions per a projectes d’Educació per al Desenvolupament. A l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) estan disponibles els diferents documents normalitzats per poder formalitzar l’acceptació de la subvenció, que comporta el document de domiciliació bancària i el document d’acceptació.

 

 
El 30 de setembre es va fer efectiu el pagament del 70 per cent de la convocatòria. A partir d'aquest dia, les entitats subvencionades disposen d'un període de 30 dies per lliurar la reformulació del pressupost i del cronograma; el termini màxim per lliurar l’informe d’estat de situació del projecte per procedir al segon pagament és el 15 de novembre de 2014.

 

 

RESOLUCIÓ BASES REGULADORES

 

RESOLUCIÓ PRE/1251/2014, de 30 de maig, per la qual es publiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes d'educació per al desenvolupament i s'obre la convocatòria per a l'any 2014, amb una dotació pressupostària de 400.000 euros.

 

L'objectiu d'aquestes subvencions és la col·laboració econòmica amb les entitats especialitzades en l'educació per al desenvolupament de manera que aquestes disposin de recursos econòmics per implementar projectes d’educació per al desenvolupament en les seves quatre dimensions: sensibilització, educació, recerca, i incidència política i mobilització social.

 

Així mateix, amb aquesta convocatòria es vol fomentar la solidaritat i la transformació social per unes relacions més justes i igualitàries tant al Nord com al Sud, mitjançant el coneixement, l’anàlisi crítica, la reflexió i l’acció de la ciutadania catalana.

 

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de publicació, és a dir, del 7 al 26 de juny, ambdós inclosos. Els formularis i tota la informació referent a la sol·licitud estaran disponibles a partir de dissabte 7 de juny, a l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

 

 
 

Subvencions del 2014 d'un import igual o superior a 3.000 euros

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica amb data 29 d'abril de 2015 la RESOLUCIÓ PRE/840/2015, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a les subvencions d'un import igual o superior a 3.000 euros concedides per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l'exercici 2014. Consulteu la Resolució PRE/840/2015.