• Imprimeix

Convocatòria INTCO

Convocatòria d’incentivació a la presentació de projectes d'internacionalització a convocatòries europees d'R+D+I en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament (INTCO).

Aquesta convocatòria impulsa la promoció de la recerca en qüestions de desenvolupament sostenible per part dels actors de la cooperació catalana. L’objectiu de la convocatòria és aprofitar les capacitats instal·lades en les entitats del sistema universitari i de recerca catalans i promoure’n l’associació amb les ONGD del país, per tal de crear consorcis competitius que puguin obtenir finançament de la Unió Europea per a propostes de recerca en qüestions d'interès per a la cooperació catalana. L’ACCD encarrega a l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) la gestió d’aquesta convocatòria.

TERMINI: Entre el 19 de gener i el 28 de febrer

Data d'actualització:  18.01.2018