• Imprimeix

2018

Convocatòries de subvencions de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament previstes al Pla anual de cooperació al desenvolupament 2017. Els continguts d'aquests apartats seran actualitzats periòdicament. Per qualsevol dubte us podeu dirigir a la bústia de dubtes: subvencions.accd.exi@gencat.cat

#Convo2018

Selecció d'entitats col·laboradores per a la gestió dels ajuts a actuacions per enfortir les entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, l'educació per al desenvolupament, la pau i els drets humans.

Informació relacionada

L'ACCD dona continuïtat a la convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament i educació per al desenvolupament (actuacions d’execució màxima inicial de 12 mesos) amb l’objectiu de donar suport al teixit associatiu català amb àmplia experiència en aquests àmbits. La convocatòria reforça el treball als països prioritaris del Pla director, i a zones i amb pobles d’especial atenció: Sàhara Occidental, Bòsnia i Hercegovina, Palestina i població kurda.

Informació relacionada

TERMINI FINALITZAT

Aquesta convocatòria de l'any 2017 està destinada a projectes plurianuals (execució màxima inicial de 24 mesos) amb l’objectiu de recollir l’experiència i els anys de treball entre les entitats catalanes i de la Generalitat de Catalunya en la realització d’actuacions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat internacional. La convocatòria pretén també fer avançar diverses recomanacions de la planificació vigent, com són la concertació; la focalització geogràfica; un tractament més integrat del desenvolupament, l’acció humanitària i l’educació per al desenvolupament; i l’impuls a la recerca i a la incidència.

TERMINI FINALITZAT

Aquesta convocatòria impulsa la promoció de la recerca en qüestions de desenvolupament sostenible per part dels actors de la cooperació catalana. L’objectiu de la convocatòria és aprofitar les capacitats instal·lades en les entitats del sistema universitari i de recerca catalans i promoure’n l’associació amb les ONGD del país, per tal de crear consorcis competitius que puguin obtenir finançament de la Unió Europea per a propostes de recerca en qüestions d'interès per a la cooperació catalana. L’ACCD encarrega a l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) la gestió d’aquesta convocatòria.

Informació relacionada

Data d'actualització:  18.01.2018